Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Tilskud til befordring af svært handicappede elever og tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

  1. december 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Med virkning 1. januar 2016 overtager Fordelingssekretariatet administrationen af ovennævnte tilskud fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

  For begge tilskud gælder, at de tilskud, som er meldt ud fra STUK, bliver fastholdt, men vil blive udbetalt af Fordelingssekretariatet i stedet for af STUK. Udbetalingerne vil for skoleåret 2015/16 foregå som hidtil. For skoleåret 2015/16 sker der således ingen ændringer.

  For begge tilskuds vedkommende vil skolerne modtage meddelelse om og hvorledes, slutafregning for skoleåret 2015/16 skal foretages.

  For skoleåret 2016/17 vil de to tilskud blive administreret efter to nye administrationsgrundlag.

  For begge tilskud vil ansøgningsmateriale, vejledninger, blanketter, samtykke-erklæringer m.v. blive gjort tilgængeligt på Fordelingssekretariatets hjemmeside.

  Der skal således IKKE for skoleåret 2016/17 søges om tilskud til befordring af svært handikappede eller tosprogede elever i SPS2005.

  Tilskud til befordring af svært handicappede elever

  Hvad angår reglerne for tilskud til befordring af svært handicappede elever er de søgt gjort så synkrone som muligt med reglerne for tilskud til befordring af syge og invalide elever, som i forvejen administreres af Fordelingssekretariatet.

  Bemærk dog, at ansøgningsfristen for skoleåret 2016/17 er fremrykket til februar-marts 2016 m.h.p., at alle sager for svært handicappede elever kan være afklaret før skoleårets start. Skolerne vil i februar 2016 modtage ansøgningsmateriale fra Fordelingssekretariatet. Det vil som hidtil være muligt at søge befordringstilskud til nye elever med støttebehov, eller hvis der opstår støttebehov for eksisterende elever.

  Tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

  Hvad angår reglerne for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever, bedes skolerne notere sig følgende regelændringer, som indføres for skoleåret 2016/17:

  1. Der er kun én ansøgningstermin og ikke som i dag 2.
  2. Der er kun én tilskudsudbetaling (ultimo december) og ikke som i dag 12.
  3. Der kan ikke overføres tilskud i tilfælde af, at en elev skifter skole i skoleåret.
  4. Der skal ikke indsendes faglige elevvurderinger.

  Ansøgningsfristen for skoleåret 2016/17 vil være september-oktober 2016. Skolerne vil i september 2016 modtage ansøgningsmateriale fra Fordelingssekretariatet.

  Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til:

  Anders Nilsson, tlf.: 5856 5102, email: (Tilskud til tosprogede)

  Helle Larsen, tlf.: 5856 5112, email: (Tilskud til svært handikappede)