Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

"Værdierne gør forskellen" - ny publikation fra Danmarks Privatskoleforening

  27. oktober 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Danmarks Privatskoleforening offentliggør nu 2. udgave af "Værdierne gør forskellen". Publikationen henvender sig til alle, der gerne vil vide noget mere om privatskolerne.

  Læs publikationen her 

  Publikationen har i denne udgave fået et tvist. Danmarks Privatskoleforening har fået undersøgt en række medlemsskolers pædagogiske praksis med det formål at finde de faktorer, der gør disse skoler til højt præsterende skoler i forhold til elevernes faglige såvel som personlige og trivselsmæssige udvikling; hvad er det i skolernes rammebetingelser, undervisningsmiljø samt værdimæssige og sociale kontekst, der skaber forudsætningerne for elevernes gode læringsresultater? Resultaterne af undersøgelsen er inddraget i publikationen.

  Privatskolerne står stærkt i disse år i popularitet blandt elever og forældre - og også når det kommer til konkrete resultater.  Det lader til, at skolens værdier har en væsentlig rolle at spille i forhold til, hvordan eleverne klarer sig fagligt.

  Læs selve undersøgelsesrapporten her

  Privatskolerne er en del af en tradition – eller bevægelse - der tror på potentialet i uddannelse og i dannelse.  Selv om privatskolerne er forskellige, er der alligevel nogle værdier og holdninger til det at være en skole, der går igen.  Vi vil her uddybe, hvordan disse værdier kommer til udtryk i skolernes hverdag.

  Danmarks Privatskoleforening vil gerne bidrage til dialogen om den pædagogiske og didaktiske udvikling af den samlede danske grundskole. Det er også vores håb, at vi gennem publikationen kan kvalificere og nuancere den uddannelsespolitiske debat om de forskellige grundskoletilbud.

  "Værdierne gør forskellen" kan fås i trykt udgave ved at kontakte Danmarks Privatskoleforening. Publikationen er gratis med undtagelse af udgifter til porto/fragt.