Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Offentliggørelse af rapporten "Fagligheden og anstrengelsens poesi"

  23. oktober 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Pressemeddelelse:

  Offentliggørelse af undersøgelsesrapporten: ”Fagligheden og anstrengelsens poesi – hvad skaber højt præsterende skoler?”

  Danmarks Privatskoleforening og Institut for Ledelse og Forvaltning på Professionshøjskolen Metropol indgik i september 2014 en samarbejdsaftale med det formål at undersøge, hvad det er, der gør mange af foreningens medlemsskoler til højtpræsterende skoler[1]. Spørgsmålet om, hvad der skaber læring og gode præstationer i grundskolen er meget diskuteret, men der er ikke foretaget mange undersøgelser af danske skoler, som belyser dette.

  Rapporten fortæller, at institutionel stabilitet, trivsel og organisering af læring er gensidigt understøttende og tilsammen kan disse faktorer bevirke et højt niveau i forhold til elevers personlige og faglige udvikling. Med reference til disse tre grundlæggende faktorer eller variabler udspiller der sig et væld praksisser, som resulterer i, at eleverne bevæger sig fra at skulle undervisningspligten til at ville og kunne præstere faglig og personligt, i den tid de går i skole.

  Kvalificering og nuancering

  Undersøgelsens sigte var dels at kortlægge de faktorer, der fremmer privatskolernes pædagogiske og organisatoriske udvikling, dels at bidrage vidensmæssigt i forhold til den pædagogiske og didaktiske udvikling af den samlede danske grundskole med håb om derigennem at kvalificere og nuancere den uddannelsespolitiske debat om de forskellige grundskoletilbud, som findes i Danmark.

  Formand for Danmarks Privatskoleforening, Kurt Ernst, siger om undersøgelsesrapporten: ”For godt et års tid siden satte vi os for at undersøge, hvad det er, der gør, at mange af vores skoler kan løfte eleverne læringsmæssigt mere, end man kunne forvente i forhold til deres forudsætninger - her tænkes især på deres socioøkonomiske baggrund. Det er der så nu kommet en rapport ud af. Sådan populært udtrykt kan man med stor ret hævde, at privatskolerne tager det måske største sociale ansvar overhovedet – og netop i forhold til kerneopgaven. Den løfter også de udfordrede, de svageste. Privatskolen er ikke kun for de rige og de rigtige, som man så ofte hører om os. Rapporten konkluderer overordnet, at den skole, hvor der er et godt samspil mellem forventningsafstemning, motivation og faglig kompetence - kombineret med en skolekultur, hvor det er velset at dygtiggøre sig, have ambitioner og være grundig og arbejdsom – den skole, vil tydeligt kunne se, at eleverne - personligt og fagligt - flytter og løfter sig mere, end nogen måske kunne forvente.”

  Læs rapporten her

  Kontakt Danmarks Privatskoleforening

  Kurt Ernst

  Tlf. 40290675

  Simone Dalsgaard

  Tlf. 60771719

  Kontakt Metropol:

  Klaus Mygind, Chefkonsulent

  Institut for Ledelse og Forvaltning
  Professionshøjskolen Metropol 

  Tlf. 24692845

     


  [1] Metropol skulle udvælge en række af foreningens medlemsskoler og prøve at finde de faktorer, som gør dem til højtpræsterende samt beskrive deres praksis. Begrebet ”højtpræsterende skoler” blev defineret ud fra begrebet ”undervisningseffekt”, som Tænketanken CEPOS har stået fadder til, og som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har videreudviklet, men givet navnet ”social reference”.