Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Tilsyn med de praktisk-musiske fag på de frie grundskoler

  26. juni 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • 26.06.13

  Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har offentliggjort tilsynsberetningen for de frie grundskoler for 2012. Styrelsen har blandt andet undersøgt en række skolers hjemmesider og har især interesseret sig for det praktisk-musiske fagområde. Det er fagene hjemkundskab, håndarbejde, sløjd, musik, idræt og billedkunst.

  Stor variation

  Styrelsen har undersøgt 82 skolers tilrettelæggelse af disse fag og har konstateret, at det praktisk-musiske fagområde tilgodeses på mange forskellige måder, og at der en stor variation i, hvordan den enkelte skole vægter disse fag.

  Det er styrelsens indtryk efter gennemgang af redegørelser og efterfølgende dialog med mange skoler, at de centrale kundskaber og færdigheder i de praktisk-musiske fag generelt tilgodeses, som de skal.

  Målene mangler!

  Skolerne har derimod ikke været tilstrækkelig opmærksomme på at beskrive deres slutmål og undervisningsplaner på en sådan måde, at de afspejler skolens praksis. Disse planer har heller ikke nødvendigvis været brugt som redskaber i tilrettelæggelsen af undervisningen.

  For en del af de frie grundskoler viste det sig ved tilsynet, at deres hjemmesider manglede nogle af de lovpligtige oplysninger.

  Hvad skal skolerne have offentliggjort på deres hjemmeside? Læs mere her