Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Den frie grundskolesektor går fri af omprioriteringsbidrag

  31. august 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Af regeringsgrundlaget fremgår det, at den offentlige sektor skal bidrage til at frigøre ressourcer til tværgående prioriteringer via effektivisering. Det betyder bl.a., at alle større statslige driftsområder omfattes af et effektiviseringskrav på 2 procent årligt (svarende til 2 procent i 2016, ca. 4 procent i 2017, ca. 6 procent i 2018 og ca. 8 procent i 2019).

  Uddannelsesområdet har tidligere været friholdt, men nu omfattes det altså også af effektiviseringskravet. Dette har naturligvis store konsekvenser på bl.a. ungdoms- og voksenuddannelsesområdet. De frie grundskoler går fri af kravet denne gang, hvilket er en stor lettelse.

  Danmarks Privatskoleforening finder det generelt betænkeligt, at der skæres på uddannelsesområdet, men konstaterer med tilfredshed, at Ministeriet er opmærksom på, at vort område gennem de seneste fem år allerede har været pålagt store negative reguleringer af tilskuddet i sammenhæng med koblingsprocentens nedsættelse og faldet i den gennemsnitlige udgift pr. elev i folkeskolen. Formand Kurt Ernst udtaler:

  ”I Danmarks Privatskoleforening er vi glade for, at politikerne anerkender vores påpegninger af, at privatskolerne har holdt hårdt for gennem de seneste fem år. Men vi har fortsat store udfordringer med hensyn til finanslovsforslaget for 2016. Det gælder i forhold til puljeafsnøringerne og - i år - i forhold til ”lockout-smækket”. Lige nu vil vi glæde os over, at der lyttes til os – og så må vi videre. I dag er vi glade, men i morgen vil vi fortsætte med kampen for et rimeligere tilskud. Vi er ikke i mål”

  Læs Ministeriets orienteringsbrev her på siden.

  Orientering fra Ministeriet: