Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Sommerhilsen fra DP

  28. juni 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Et usædvanligt skoleår er snart overstået – men ferie bliver det jo trods alt! Voldsomst var det, da vi i hele april måtte holde skolen lukket for både elever og lærere.

  Skolen bliver man aldrig færdig med, og der vil også næste skoleår blive brug for både tid og kræfter i forbindelse med mange nye udfordringer. Uden at det behøver at ødelægge humøret i sommerferien, kan vi jo hurtigt opliste en lang række:

  • Nye arbejdstidsbestemmelser for lærerne fra august 2014

  • Faldende driftstilskud – koblingsprocentens udvikling – er nedgangen stoppet?

  • Inklusion og nye vilkår for specialundervisning – nye tilskudsordninger

  • Folkeskolereformen

  • OG ALT DET ANDET

  På denne plads ønsker vi også at orientere om forskellige aktiviteter og tilbud i eftersommeren, sæt allerede nu kryds i kalenderen:

  De frie grundskoler

  Kampagnen ”De frie grundskoler” fortsætter i efteråret – kulminerende med et ÅBEN SKOLE-arrangement den 7. november for de skoler, der måtte ønske at være med. I september afholder vi workshops i hele landet, hvor vi præsenterer konkrete redskaber til at markedsføre Åben Skole-dagen. Her er det vigtigt, at også DP-skolerne er repræsenteret – helst ved en ledelsesrepræsentant og/eller formanden. Det bliver et gratis fyraftensmøde om jeres mulighed for at styrke skolens egen position og samtidigt styrke de frie grundskoler som skoleform. Møderne finder sted den d. 2/9 i Aalborg på Klostermarksskolen, d. 3/9 i Herning på Herning Friskole, d. 5/9 i Vejle på Lukasskolen, d. 9/9 i Odense på Odense Friskole, d. 11/9 i Ringsted på Sct. Joseph Skole og d. 12/9 København på Byens Skole.

  Nye bestemmelser om arbejdstid

  Vi vil også her minde om de workshops, vi afholder i september vedr. de nye bestemmelser om arbejdstidens organisering mv. Husk at eksperter på dette område fremhæver, at bestyrelsens involvering i og ansvar for processen i denne forbindelse vurderes til at få en langt mere betydende rolle. Netop derfor bliver dette betydningsfulde tema taget op på bestyrelsesformandsseminaret i slutningen af september. Vi opfordrer stærkt til bestyrelsesformandens deltagelse.

  Igen får det os til at minde om, at foreningens styrke og muligheder for at fremme vores fælles sag – gode rammer for frie grundskoler – netop er funderet i den stærke akse mellem ledelse og bestyrelse.

  De fleste har den opfattelse, at den øvelse, der skal laves omkring ny arbejdstid, handler om teknik, men de, der allerede har gjort sig erfaringer med den store kulturforandring, det nye system indebærer, gør opmærksom på nogle andre væsentlige faktorer og råder: ”Planlæg og skab stabilitet på kerneydelsen. Kvalitets- og udviklingsperspektivet - tal det frem!”. Vi giver også mulighed for at løfte skolens leder, ledelsesteam eller lederaspiranters kompetencer i forhold til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling på et diplommodul i efteråret.

  Tilmelding til workshops om arbejdstid, bestyrelsesformandsseminaret og diplommodulet kan ske via foreningens hjemmeside.

  Og så må I da også godt sætte et kryds i kalenderen ved den 25. og 26. oktober, hvor vi inviterer til årsmøde – som sædvanlig på Nyborg Strand – med et spændende program.

  Flere gode tilbud…

  Vi beder jer om at orientere jer videre på hjemmesiden, hvor I også vil kunne finde en masse andre gode tilbud – og som sædvanlig masser af information om dette og hint.

  Vi håber ikke, at det ”voldsomme” efterår skræmmer jer – og da slet ikke, at det slår skår i glæden over nu på den rigtige måde at skulle lukke skolen for en stund – og tænke på alt det andet, der gør livet – og da især det sammen med børnene – til den store oplevelse og berigelse, som det jo heldigvis også er.

  Fra bestyrelse og sekretariat ønsker vi jer alle en velfortjent sommerferie med stor tak for det gode samarbejde – herunder det herlige samvær, som arbejdet også byder på.

  Med venlig hilsen

  Kurt Ernst / Ebbe Forsberg