Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Vejledning i arbejdstidsopgørelse for lockoutperioden

  2. juli 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • 02.07.13

  Vejledning i arbejdstidsopgørelse for lockoutperioden

  Find vejledningen som pdf i menuen til højre.

  Sådan skal man gøre:

  Man laver en årsopgørelse af arbejdstiden, som man plejer, som om intet var sket. Altså uden at tage lockouten i betragtning.

  Vi forestiller os nu, at resultatet viser, at læreren efter opgørelsen har 4 timers overtid. Altså at skolen skylder læreren 4 timer.

  Der laves nu en separat opgørelse af arbejdstiden under lockouten.

  Lockouten varede i 20 dage, inkl. to helligdage (2. påskedag og bededag). Skoleåret er på i alt 227 arbejdsdage.

  For hver dag i lockoutperioden trækkes 7,4 timer.

  Antal arbejdsdage i lockout tæller 7,4 time, dvs. 20 x 7,4 timer = 148 timer

  Følgende timer tækkes fra:

  • Egentiden forholdsmæssigt ift. Arbejdsdage (18/227), dvs. 400 egentidstimer x 18/227 = 31,72 timer.
  • Undervisningstimer, der ikke er afviklet efter konkret optælling.
  • Pausetiden forholdsmæssigt (iht. antallet af undervisningstimer/lokalaftalen).
  • Akkorder på aktiviteter, der skulle være helt eller delvist afviklet i lockoutperioden (fx skole/hjemsamtaler, arrangementer, lejrskoler).
  • Akkorder på aktiviteter eller funktioner, der er spredt over året fratrækkes forholdsmæssigt ift. arbejdsdage (fx tilsynsopgaver, tillidsposter med 18/227).
  • 2. påskedag og bededag fratrækkes med 7,4 timer pr. dag

  Dette giver et estimat på om den enkelte lærer er i under- eller overtid grundet lockouten. Hvis medarbejderen var planlagt til mere end 148 timer vil medarbejderen alt andet lige have undertid til placering i den resterende del af skoleåret.

  Beregningseksempel 1:

  Antal arbejdsdage i lockouten af 7,4 timer

  20x7,4 = 148

  148

  Egentid (husk evt. ekstra tildelt egentid)

  Forholdsmæssigt:

  400 egentidstimer x 18/227

  31,72

  Undervisningstimer, der ikke er afviklet. Husk ikke at   tælle mandag d. 1. april med.

  Fx 89 lektioner af 45 min.

  66,75

  Pausetid (Lokalt aftalt)

  Fx 12 min. pr. lektion: 89 x 12 min/60.

  17,8

  Akkorder på aktiviteter, der skulle være helt   afviklet i perioden.

  Fx

   1 af 2 skole/hjemsamtaler af 5,5   time

   Forårsfest af 2,0 time

  7,5

  Akkorder på aktiviteter og funktioner, der er spredt   henover året

  Fagudvalgskoordinator 14 timer

  14 x 18/227

  1,1

  2. påskedag og bededag

  7,4 timer pr. dag

  14,8

  Timer, der ikke er læst

  I alt:

  139,67

  Overtid/undertid

  Overtid: 8,33

  Når der er planlagt 139,67 timer, men der har været 148 timer til rådighed, så skulle læreren have  ”afspadseret” 8,33 i perioden. Det får medarbejderen ikke lejlighed til. Derfor har medarbejderen et ”tilgodehavende”. Skolen skylder medarbejderen 8,33 timer.

  Disse timer tillægges i dette tilfælde årets resultat, der var 4 timer + 8,33 timer = Skolen skylder 12,33 timer.

  Beregningseksempel 2:

  Antal arbejdsdage i lockouten af 7,4 timer

  20x7,4 = 148

  148

  Egentid (husk evt. ekstra tildelt egentid)

  Forholdsmæssigt:

  400 egentidstimer x 18/227

  31,72

  Undervisningstimer, der ikke er afviklet. Husk ikke at   tælle mandag d. 1. april med.

  Fx 89 lektioner af 45 min.

  66,75

  Pausetid (Lokalt aftalt)

  Fx 12 min. pr. lektion: 89 x 12 min/60.

  17,8

  Akkorder på aktiviteter, der skulle være helt   afviklet i perioden.

  Fx

  1 af 2 skole/hjemsamtaler af 5,5 time

  Forårsfest af 2,0 time

  Lejrskole 25 timer

  32,5

  Akkorder på aktiviteter og funktioner, der er spredt   henover året

  Fagudvalgskoordinator 14 timer

  14 x 18/227

  1,1

  2. påskedag og bededag

  7,4 timer pr. dag

  14,8

  Timer, der ikke er læst

  I alt:

  164,67

  Overtid/undertid

  Undertid: 16,67

  Når der er planlagt 164,67 timer, men der har været 148 timer til rådighed, så skulle læreren have ”overarbejdet” i 16,67 timer i perioden. Det får medarbejderen ikke lejlighed til. Derfor har skolen et ”tilgodehavende”. Medarbejderen skylder skolen 16,67 timer.

  Disse timer tillægges i dette tilfælde årets resultat, der var 4 timer – 16,67 = medarbejderen skylder 12,67 timer.