Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Tilskud til specialundervisning

  4. juli 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Da der tidligere i år blev udmeldt tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for skoleåret 2013/14, fremgik det, at der ydes tilskud til 25 pct. af de søgte timer.

  Skoleforeningerne har i samarbejde med Undervisningministeriet, besluttet at sætte tilskuddet til praktisk medhjælp op til 50 pct. fra og med skoleårets begyndelse. Derved ligger dækningsgraden godt og vel på samme niveau som i indeværende skoleår, hvor der er ydet tilskud til 47 pct.

  Det har ikke været muligt at ændre på bevillingerne til elever, der modtager støtte til lærertimer og/eller pædagogisk medhjælp via midlerne på dette års finanslov. Det har kun været muligt at lave denne justering, da gruppen af elever med behov for praktisk medhjælp er relativt lille og afgrænset.

  I finansår 2014 er der dog mulighed for, at afsnøre flere penge til specialundervisning, således at dækningsgraden kan komme op på omkring 50 % for også lærertimer og pædagogisk medhjælp.

  Skoleforeningerne har indstillet til Undervisningministeriet, at puljen til specialundervisning forøges med 40 mio. kroner fra 232 mio. kr. til 272 mio. kr. i alt.

  Det vil betyde, at dækningsprocenten fra 1. januar 2014 og frem til sommerferien 2014 kan hæves.

  Skoleforeningerne er enige om, at der inden ansøgningsrunden for skoleåret 2014/2015 skal meldes klare retningslinjer ud for vilkårene for ansøgninger til specialundervisning og hvilken støtte, der forventes.

  Dette, formoder vi, kan ske i samarbejde med Ministeriet, så skolerne er orienteret omkring den 1. november 2013, så det kan indgå i skolens budgetlægning for næste år.