Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Voldgift vedr. skoleassistenter

  14. juli 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Som bekendt har Lærernes Centralorganisation anlagt en voldgift i forbindelse med skoleforeningernes notat om skoleassistenternes arbejdsområder og opgaver i grundskolen og på efterskolerne.
   
  Den 9. juli afsagde dommeren kendelse i sagen.
  Det må konstateres, at staten, Moderniseringsstyrelsen og skoleforeningerne tabte sagen.
   
  Hvordan og i hvilket omfang LC/FSL eventuelt vil følge op på kendelsen i forhold til den enkelte skole, kan vi af gode grunde ikke vide noget om lige nu. Men DP vil naturligvis bakke skolen op i alle tilfælde og desuden inddrage Moderniseringsstyrelsen i de sager, der eventuelt må opstå.
   
  Danmarks Privatskoleforening vil naturligvis anerkende og indrette sig efter voldgiftskendelsen. Men vi vil gerne udtrykke den holdning, at den vanskeliggør vores bestræbelse for at give vores skoler rimelige vilkår for at tilbyde gode og alternative skoletilbud - herunder at kunne opstille de bedste rammer for børnenes læring og undervisning. Det er og vil altid være af afgørende betydning for os, at vi har mindst lige så frie rammer herfor, som folkeskolen - ikke mindst i lyset af folkeskolereformen.
   
  Vi tabte, men det gjorde lærerne faktisk også, vi er sat tilbage, men ikke stoppet i vores bestræbelser på at højne vilkårene for lærernes professionelle arbejde og dermed anseelse: Undervisning. Vi er bekymret for en udvikling, hvor lærerne skulle få eneret på alle funktioner og opgaver i klasserummet. Sat på spidsen reducerer man i et vist omfang læreren til en "servicemedarbejder", som kan bruges til både det ene og det andet.
   
  Vi vil fortsat arbejde for, at lærernes indsats koncentreres om arbejdet med børnenes læring og undervisning. Vi er blevet mødt med den opfattelse, at vi ansporede til discountløsninger. Man har sagt, at det var for at spare. Men denne sag har aldrig været en spareøvelse og bliver det i endnu mindre grad med de nye arbejdstidsbestemmelser fra august 2014. Vores ønske har været at give skolerne en større frihed til at organisere arbejdet på en sådan måde, at det var medarbejdere med de "rigtige" kvalifikationer, der løste de hertil svarende opgaver.