Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Plads til alle! - 5 gange så mange specialundervisningselever på private skoler som i folkeskolen

  24. juni 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • De private skoler tager deres andel af elever med særlige behov. Nye tal fra Danmarks Statistik viser - endnu en gang - at de private, frie grundskoler, rummer alle typer elever i normalklasserne.

  Se tallene her

  Folkeskolen har fem gange færre elever end de private skoler under betegnelsen ”specialundervisningselever”. Specialundervisningselever defineres som de elever, der har et stærkt støttebehov, nemlig mindst 9 timer pr. uge svarende til 12 lektioner. Støttebehovet kan skyldes fx faglige vanskeligheder, syns- eller hørenedsættelse og andre fysiske handicap, problemer med koncentration, opmærksomhed og aktivitet, udviklingsforstyrrelser som fx. ADHD m.v.

  Inkluderet

  En privat, fri grundskole må ikke oprette specialklasser eller være en decideret specialskole. Det betyder, at alle specialundervisningseleverne er inkluderet i normalundervisningen. Dette er interessant set i lyset af hele inklusionsdebatten. De private, frie grundskoler løfter eleverne uanset.

  Det er rigtigt, at der stilles krav til eleverne på privatskolerne. Men kravene om at lære noget står i vores optik ikke i modsætning til lysten til at lære, når man oplever at have fremadrettet energi, en vis grad af frivillighed og en oplevelse af mening ved at gøre det.

  Hvorfor?

  Vores skolers forventninger og krav - i passende mængder - kan ses som udtryk for tillid til, at eleven kan noget. Dette medvirker til, at eleven opbygger selvtillid og motivation til at lære nyt.

  Vores skoler ønsker grundlæggende at være steder, hvor børn udvikler sig, udfordres og lærer - sammen. Der skal være plads til alle og respekt for forskellighederne. Det giver trivsel. Trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og at føle, at man er noget værd – både i de andres og i egne øjne.

  Vores skoler beskyldes ofte for at ikke at tage ansvar for fællesskabet. I den offentlige debat hævdes det jævnligt, at de private skoler vælger de ressourcekrævende elever fra. Nej. Vores skoler har alle typer elever.