Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ny BUPL overenskomst for 2015-2018

  12. juni 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Danmarks Privatskoleforening har gennem Aftalenheden, som repræsenterer de frie grundskoler, indgået aftale om fornyelse af overenskomsten med BUPL. I forbindelse med fornyelse er der aftalt følgende ændringer:

  1. august 2015
  Aftale om opdeling af arbejdstid mellem kerneopgaver og tid til øvrige opgaver fjernes, således at der ikke længere stilles krav om 223 timer til øvrige opgaver.

  Det pædagogiske personale, lukkede grupper undtaget, modtager er nyt årligt tillæg på kr. 2.000 (31. marts 2012 niveau), som udbetales som 1/12-del hver måned. Tillægget er pensionsgivende.

  Fremadrettet opgøres arbejdstiden med 7,4 timer pr. dag, således at fuldtidsnettoarbejdsnormen for skoleåret 2015/16 er 1679,8 timer.

  1. januar 2016
  Lønnen til afdelingsledere hæves med ét skalatrin, således er aflønning fremover sker på følgende skalatrin:

  Børnetal Lønforløb
  0 – 30 40, 42
  31 – 150 40, 42, 44
  151 – 48

  Oprykning til nyt skalatrin sker efter 4 års lønanciennitet.

  Samtidige bortfalder afdelingsleders adgang til ulempetillæg.

  1. april 2016
  Lønnen til studerende i lønnet praktik forhøjes med 1,5 %, således at lønnen i 2. praktikperiode udgør 10.189 kr. pr. måned (31. marts 2012 niveau) og i 3. praktikperiode udgør lønnen 10.519 kr. pr. måned (31. marts 2012 niveau).

  1. januar 2017
  Pensionsprocenten for alle ansatte stiger med 0,4 procentpoint således at pensionsprocenten fremadrettet udgør 14,7 % for uddannede og ikke-uddannede pædagoger, og 16,2 % for afdelingsledere.

  1. april 2017
  Det særlige tillæg til det pædagogiske personale, lukkede grupper undtaget, hæves fra 2.000 kr. til 4.000 kr. årligt (31. marts 2012 niveau), som udbetales som 1/12-del hver måned. Tillægget er pensionsgivende.

  Desuden vil lønningerne reguleres med den generelle reguleringsordning.

  Parterne har desuden aftalt en fælles indsat omkring medarbejderens forpligtelser ifm. kommunal opfølgningsindsats fsva. egen sygdom og understøttelse af et godt arbejdsmiljø i institutionerne.

  Ved forhandlingerne har overenskomstens dækningsområde desuden været drøftet, uden at det har ført til konkrete ændringer.

  For en god ordens skyld skal det nævnes at aftalen er til urafstemning blandt BUPLs medlemmer indtil d. 12. juni 2015.