Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Digitale prøver i biologi og geografi / Ny dato for ekstraordinær prøve i dansk læsning og retskrivning

  13. maj 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Digitale prøver i biologi og geografi / Ny dato for ekstraordinær prøve i dansk læsning og retskrivning

  Undervisningsminiteriet har udsendt følgende information:

  I får her tre vigtige meddelelser vedrørende de kommende prøver:

  1. Elever, der i morgen skal deltage i prøverne i geografi eller biologi, skal aflægge prøverne på papir.

  2. Der afholdes ikke ekstraordinær prøve i dansk læsning og retskrivning i folkeskolens 9. klasse mandag den 18. maj 2015. Prøven afholdes i stedet torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00-11.30.

  3. Den ekstraordinære prøve udvides til også at omfatte alle elever, der har deltaget i pilotforløbet med den digitale selvrettende prøve i dansk læsning og retskrivning mandag den 4. maj 2015. Det skyldes, at Undervisningsministeriet har opdaget et problem i it-systemet bag de digitale selvrettende prøver.

  Geografi og biologi

  ALLE elever, der i morgen skal deltage i prøverne i geografi og biologi, skal aflægge prøverne på papir. Alle digitale selvrettende prøver onsdag den 13. maj er aflyst.

  Skolerne skal anvende den papirudgave af prøven, som er blevet tilsendt. OBS: Hvis skolen mangler prøvemateriale til prøverne i geografi eller biologi, skal skolen sende en mail til med følgende tekst i emnefeltet: ”Mangler prøvemateriale til biologi/geografi”.

  Skolen vil om eftermiddagen tirsdag den 12. maj 2015 få tilsendt en mail med oplysninger om, hvordan skolen tilgår prøvematerialet. Prøvematerialet til prøverne i biologi og geografi gøres tilgængelig via en hjemmeside onsdag 13. maj 2015 kl. 7.00.

  Dansk retskrivning og læsning

  Følgende elever SKAL tilbydes at deltage i den ekstraordinære prøve i dansk læsning og retskrivning torsdag den 21. maj 2015:

  Alle elever, der har deltaget i pilotforløbet med den digitale selvrettende prøve i dansk læsning og retskrivning mandag den 4. maj 2015

  Følgende elever KAN tilbydes at deltage i den ekstraordinære prøve i dansk læsning og retskrivning torsdag den 21. maj 2015:

  Elever, der har været berørt af væsentlige fejl og mangler i forbindelse med prøven i dansk læsning og retskrivning mandag den 4. maj 2015, herunder elever, der aflagde prøven på særlige vilkår.

  Elever, der var forhindret i at gennemføre prøven i dansk læsning og retskrivning mandag den 4. maj 2015 på grund af sygdom, udeblivelse, anden uforskyldt grund, eller fordi eleven kom for sent

  Elever, der blev bortvist fra prøven i dansk læsning og retskrivning mandag den 4. maj 2015

  Elever, der er blevet tilbudt omprøve pga. en klage over prøven i dansk læsning og retskrivning mandag den 4. maj 2015

  Den ekstraordinære prøve kan IKKE resultere i en lavere karakter for elever, der deltog i pilotforløbet med den digitale selvrettende prøve, og for elever, der var berørt af væsentlige fejl og mangler.

  Den ekstraordinære prøve KAN resultere i en lavere karakter for elever, der bliver tilbudt omprøve pga. en klage.

  Alle prøveafholdende skoler vil onsdag den 13. maj 2015 modtage en særskilt mail med praktiske oplysninger vedrørende den ekstraordinære prøve, herunder censur, tilmelding mv.

  Kontakt

  Eventuelle spørgsmål til den ekstraordinære prøve eller prøverne i geografi og biologi bedes rettet til tlf. 8937 6600. Telefontiden er dagligt kl. 8.00-16.00, tirsdag den 12. maj 2015 dog til kl. 19.