Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Orientering om et stort pædagogisk projekt – og et godt tilbud!

  27. marts 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Digital projektdidaktik i frie grundskoler

  Dansk Friskoleforening, Den Frie Lærerskole, De kristne Friskoler, Private Gymnasier og Danmarks Privatskoleforening søsætter nu et meget omfattende udviklings- og forskningsprojekt i et samarbejde med Læremiddel.dk. Projektet, som vi har kaldt DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK, er aftalt i sammenhæng med Nationalt Videncenter for Frie Skoler og også delvist finansieret af midler herfra.

  Vi søger skoler, der vil deltage

  "Digital projektdidaktik for de frie skoler" - støtte til deltagelse i projektet

  Vi søger nu blandt alle frie grundskoler i Danmark ti skoler – heraf gerne 3-5 skoler fra Danmarks Privatskoleforening - som vil være med til at udvikle samspillet mellem de frie skolers værdier og den pædagogiske udvikling, som IT-udviklingen har ført med sig.

  De deltagende skoler skal være indstillet på over en to-årig periode (skoleåret 2015/16 og 2016/17) at anvende en større del af skolens udviklingsmidler på dette projekt.

  Til gengæld får skolen med ekstern hjælp opkvalificeret hele organisationen til at arbejde med nye digitale projektarbejdsformer med fokus på både den faglige udvikling og skolens identitet og værdigrundlag.

  Projektets udviklingsindsats bliver i høj grad integreret i skolens praksis. Det betyder, at lærerne kan anvende deres normale planlægning-, undervisnings- og mødetid.

  Ressourceforbrug

  At udvikle noget nyt, gennemføre afprøvninger og bidrage til dokumentation på en forpligtende måde fordrer alligevel en ekstra indsats. Derfor er det vigtigt, at de deltagende lærere tildeles supplerende ressourcer. Estimeret ca.

  •          70 timer pr. lærer på mellemtrinnet i de to år.
  •          50 timer pr. lærer i udskolingen i år to.

  Eftersom det drejer sig om et it-didaktisk projekt, er det afgørende, at der er velfungerende it-rammer med et driftssikkert og hurtigt trådløst net på hele skolen. Det forudsættes ligeledes, at eleverne i alle deltagende klasser har mindst et digitalt device (pc, bærbar pc, tablet eller lign.) til rådighed i al undervisning osv. Desuden skal skolen være villig til i et begrænset omfang at investere i projektrelevante digitale læremidler.

  Skolen forpligter sig til at medvirke til den planlagte dokumentations- og forskningsindsats. Elever, lærere, ressourcepersoner, ledelsen og bestyrelsen deltager i en digital survey-undersøgelse. Elever på mellemtrinnet og i udskolingen deltager i en digital kompetencetest. Lærere bedes at indsamle elevprodukter i udvalgte klasser. Gennem studentermedhjælpere gennemføres højt strukturerede undervisningsobservationer i udvalgte klasser.

  Ledelsen, vejlederne og udvalgte lærere vil deltage i forskellige formidlingssammenhænge og blive bedt om at præsentere deres produkter og erfaringer på nationale og regionale møder og konferencer.

  Mulighed for økonomisk støtte

  I skoleforeningerne er vi meget optagede af denne mulighed for at generere en kvalificeret udviklingsindsats, der ikke bare er en kopi af folkeskolen, men både didaktisk og værdimæssigt er tilknyttet de frie grundskoler.

  For deltagende skoler i Danmarks Privatskoleforening vil der være mulighed for en væsentlig økonomisk støtte til skolen/projektet. Prisen for deltagelse er 30.000 kr. pr. år (over to år), hvoraf foreningen vil dække de 15.000 kr. pr. år. Desuden dækker foreningen nogle af udgifterne til lærerløn.

  Læs mere her:

  ​Nyt forskningsprojekt: Digital projektdidaktik for de frie skoler