Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Vigtigt! Når der sker ændringer i støttebehovet

  25. marts 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Tilskud til specialundervisning:

  UVM, Kvalitets- og tilsynsstyrelsen iværksatte i 2014 et tematisk tilsyn med de frie grundskolers anvendelse af specialundervisningstilskud.

  I den forbindelse har Kvalitets- og tilsynsstyrelsen opdaget, at der er skoler, hvor der er meget stor forskel på det vurderede støttebehov og den faktisk iværksatte støtte til specialundervisning. Nu vil dele af de pågældende skolers tilskud blive krævet tilbagebetalt.

  Ministeriet indskærper nu over for skolerne, at der ikke begrebsmæssigt er tale om specialundervisning, hvis antallet af støttelektioner er mindre end 12 lektioner. Desuden, at det påhviler skoler, der har modtaget tilskud til specialundervisning, at underrette Styrelsen om afbrydelse eller væsentlige ændringer i forhold til det ansøgte. Dette gælder både i ansøgningsfasen og efter et tilskuddet er tildelt.

  Hent hele orienteringen fra UVM, Styrelsen for Kvalitet og Undervisning, her på siden.  Orienteringsbrev fra Styrelsen for Kvalitet og Undervisning