Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

OK15-nyt: Nye regler om særlige feriedage pr. 1. april 2015

  19. marts 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Organisationsaftalen 2015/18 for ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler

  Med den nye overenskomst er særbestemmelsen om forlods indregning af særlige feriedage i årsnormen ophævet. Det betyder, at de særlige feriedage skal håndteres som feriedage efter Ferieaftalen.

  Hvad betyder det helt konkret?

  De særlige feriedage skal som udgangspunkt afholdes af medarbejderen (samlet, enkeltvis eller som halve dage).

  Tidspunktet for afholdelse af særlige feriedage skal aftales mellem ledelsen og den enkelte medarbejder. Medarbejderen har i høj grad indflydelse på, hvordan dagene skal placeres og ledelsen skal så vidt muligt imødekomme medarbejderens ønske om placering. Ledelsen skal have særligt vægtige grunde til ikke at imødekomme dette. Det er dog en forudsætning, at afholdelsen er forenelig med tjenesten. Det betyder, at ledelsen kan kræve, at de særlige feriedage placeres på en sådan måde, at den samlede frihed dækker en repræsentativ blanding af kortere og længere arbejdsdage, og at medarbejderen derved ikke systematisk kan placere sine særlige feriedage udelukkende på lange arbejdsdage.

  Der gælder ikke bestemte varslingsfrister for afholdelse af særlige feriedage, men medarbejderen skal så tidligt som muligt meddele ledelsen om, hvornår en særlig feriedag ønskes afholdt. Jo tidligere varslet er givet, desto større er muligheden for at ønsket kan forenes med arbejdet.

  Afviklingen af særlige feriedage skal ske på baggrund af individuel aftale mellem ledelsen og den enkelte medarbejder. Skolen kan derfor ikke (i samarbejde med tillidsrepræsentanten) indgå en kollektiv aftale om afviklingen eller placeringen af de særlige feriedage (herunder fx at afviklingen skal ske i bestemte uger/perioder, hvor eleverne ikke er til stede, eller at dagene skal godtgøres kontant i stedet for afholdelse).

  Er de særlige feriedage ikke afholdt eller planlagt senest den 1. januar, kan ledelsen planlægge dagene for medarbejderen. Det betyder, at ledelsen i det tilfælde kan varsle dagene afholdt efter de regler, der gælder for restferie.

  Kontant udbetaling af de særlige feriedage kan finde sted, hvis medarbejderen og ledelsen ikke får planlagt dagene, og at de er uafviklede ved ferieårets udløb. I alle andre tilfælde kræver udbetaling, at skolen og medarbejderen er enige om, at dagene skal godtgøres kontant, og medarbejderen kan således ikke ensidigt bestemme, at de særlige feriedage skal udbetales.

  NB: Særlige feriedage, som er optjent i 2013, afvikles i indeværende skoleår som planlagt (dvs. frem til 31. juli 2015). For så vidt angår de særlige feriedage, som er optjent i 2014, kan disse ikke indregnes, men allerede afvikles efter de nye regler i ferieåret, der løber fra 1. maj 2015 til 30. april 2016.  De særlige feriedage skal håndteres som feriedage efter Ferieaftalen