Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Hvad er bullshit, og hvad er bingo? Det må børnene og deres forældre vurdere!

  21. januar 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Hvad er bullshit, og hvad er bingo? Det må børnene og deres forældre vurdere!

  Politiken bringer i dag formand for Danmarks Privatskoleforening, Kurt Ernsts, svar på vicedirektør for Københavns Universitet, Kim Brinckmanns debatindlæg: ”Privatskolerne er fluepapir for elitens børn”:

  KIM BRINCKMANN, vicedirektør på Københavns Universitet, har 18.1. et indlæg om privatskolerne, som nok kunne trænge til et par nuanceringer.

  Først vil jeg gerne slå fast, at alle - forældre, lærere og ledere på frie grundskoler - faktisk er enige med dig i din indgangsreplik, hvor du fastslår, at folkeskolen er rygraden i det danske velfærdsmirakel og forudsætningen for mønsterbrud for rigtig mange.

  Underminering og ødelagt sammenhængskraft. Tværtimod.

  Og de frie grundskoler har intet ønske om at mindske betydningen eller omfanget af folkeskolen. Lidt kortfattet, men måske så desto mere forståeligt: Folkeskolen er vigtig - som læringsinstitution og som bærer af såvel kultur-som fællesskabet. Men jeg bilder mig da ind, at man også på din arbejdsplads, Københavns Universitet, er interesseret i, at de studerende har en god faglig ballast med sig, og i at bakke op om den ret, som borgerne (forældrene) har haft i mere end 200 år: at kunne tilbyde deres børn et anderledes skoletilbud end folkeskolens.

  Det har ikke undermineret fællesskabet eller ødelagt sammenhængskraften. Tværtimod.

  De frie skoler er en del af grundskolerne og bidrager på forskellig vis - og i forhold til mange forskellige holdnings-eller idémæssige baggrunde - absolut lige så meget til samfundets udvikling. Samtidig udgør de en meget smuk del af en dansk frihedstradition og er blevet betragtet som et billede på det rummelige samfund. Man kan næsten fristes til stolt at hævde, at de mange forskellige grundskoler er et udtryk for den ytringsfrihed, vi alle - herunder såvel folkeskolen som de frie skoler - skal kæmpe for at bevare.

  Kampen mod platte ensretningstendenser

  De frie skoler kæmper imod alle platte ensretningstendenser - især vedrørende pædagogiske, politiske eller religiøse områder. Det troede vi egentlig også, at Københavns Universitet gjorde. Og KU burde i hvert fald glæde sig over, at de frie grundskoler forholdsmæssigt skaber mindst lige så mange mønsterbrydere som folkeskolen. Det kan man ret hurtigt finde ud af ved at nærlæse et par statistikker og analyser. Men hvis man ensidigt kun forholder sig til eksempelvis Cevea's af slagsen, mister man nok nogle nuancer - heraf nogle ret så voldsomme.

  Nedgørelse af forældrene

  I DET HELE taget synes jeg, din argumentation bærer præg af en ringeagt for mennesker med en anden holdning end din egen. Dette kommer vel især til udtryk, når du er »super ærlig« og så påstår, at privatskolerne sælger ud af egne overbevisninger og blæser på værdigrundlaget.

  Hvad ved du om det? Du burde tvangsindskrives til en runde besøg på en række frie grundskoler. Med hvilken ret kan du harcelere over forældre, der har valgt en katolsk skole og - med dine ord - så »må udholde katekismen«, eller på den grundtvig-koldske skole »må stå salmerne igennem«, eller på St. Petri »må leve med Goethe og en overdosis tysk kulturhistorie« eller måske på den etniske skole må høre om islam eller Undskyld, men mage til nedgøren af forældre, der bare vil det bedste for deres børn, har jeg da sjældent hørt!

  Hvad er bullshit, og hvad er bingo?

  Du er ligesom forberedt på min indvending og skriver: »Privatskoleforeningen og dens venner vil sikkert indvende, at det hele er et fint udtryk for minoritetsbeskyttelse og den frie ret til at vælge skole efter værdier og overbevisning. Og svaret er ja, i nogle tilfælde - men det er også i stigende grad bullshitbingo«. Ak, ja, skal forældres seriøse overvejelser nu reduceres til bullshitbingo?! Jeg overlader det trygt til børnene og deres forældre at vurdere, hvad der er bullshit, og hvad der er bingo. Og jeg er glad for, at politikerne (som altså også er forældre) gennemgående er lige så seriøse, når de træffer deres beslutninger om blandt andet skolernes indretning.

  Vi har ikke taget patent

  For en ordens skyld skal jeg lige slå fast, at privatskolerne ikke har taget patent på den gode skole. Vi laver en masse »god skole« og mønsterbrydere i tusindtal.

  Nogle af dem ender sågar på Københavns Universitet. Det ændrer ikke ved vores grundsynspunkt, at det er et gode for vort samfund, at vi har en ordning, hvor en stærk og velfungerende folkeskole sammen med en mindre sektor af frie grundskoler sørger for, at den vigtigste institution - grundskolen - hele tiden udvikles, så alle børn kan blive så dygtige som muligt.

  Og til allersidst: Tal og statistik skal behandles med forsigtighed. Det er rigtigt, at de private grundskoler har oplevet en samlet stigning i elevtallet de senere år, men det er altså kun godt 16 pct. af alle børn, der går i privatskole. Samtidig hænger du en række skoler ud ved navn, og for en lille sidste nuancerings skyld kan jeg da oplyse, at kun to ud af syv navngivne 'private' skoler er medlem af Danmarks Privatskoleforening.

  For en ordens skyld skal jeg lige slå fast, at privatskolerne ikke har taget patent på den gode skole.

  af KURT ERNST, FMD. DANMARKS PRIVATSKOLEFORENING.