Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ændringer i prøverne fra 2015 / 2016

  28. november 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Folkeskoleforligskredsen er enige om at iværksætte en række initiativer, der skal videreudvikle folkeskolens prøver.

   

  Konkret skal der igangsættes 12 initiativer (se link nederst).

  Som noget nyt indføres en fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse. Den erstatter den nuværende prøve i fysik/kemi.

  Internettet er en integreret del af undervisningen, og derfor gives der fremover øget adgang til internettet ved skriftlige prøver. Samtidig bliver der på forsøgsbasis mulighed for at gå til prøve i flere valgfag.

  De nye prøveformer skal sikre, at prøverne understøtter folkeskolereformens mål om at løfte det faglige niveau. Samtidig skal prøverne i højere grad motivere og understøtte en moderne og tidssvarende undervisning, der også er rettet mod verden uden for og efter folkeskolen.

  Nogle af initiativerne sigter også mod at gøre prøvesystemet mere effektivt. Dette medfører, at der vil blive frigjort ressourcer til undervisning på skolerne. Det sker blandt andet ved, at de selvrettende digitale prøver gøres obligatoriske.

  Elevernes skriftlige prøver skal bedømmes effektivt og objektivt. Elevernes prøveopgaver skal derfor afleveres anonymt og bedømmes af én ekstern censor.

  Nogle af initiativerne udmøntes som permanente ændringer og bygger på positive erfaringer fra tidligere forsøg. Andre initiativer indeholder nye toårige forsøg med efterfølgende evaluering, mens nogle af initiativerne indebærer, at der gennemføres en nærmere analyse.

  Endelig nedsættes der i foråret 2015 et bredt sammensat fagligt sparringspanel, der skal bistå med rådgivning af undervisningsministeren om den langsigtede udvikling af folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse.

  De 12 initiativer Oversigt over initiativer til udvikling af folkeskolens prøver (pdf)