Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Luften er tung

  12. november 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • I et masseeksperiment har skoleelever over hele landet i samarbejde med forskere målt indeklimaet i deres klasser.

  Cirka 20.000 elever fra knap 800 grundskole- og gymnasieklasser i hele landet har i september i år indsamlet data til undersøgelsen i egne klasselokaler. Eleverne målte dels CO2-niveauet og dels antallet af svampesporer i luften. Resultaterne er herefter analyseret af forskere fra Danmarks Tekniske Universitet.

  Tallene viser, at på seks ud af ti skoler, svarende til 60 pct., blev der målt koncentrationer af CO2, der lå over det acceptable niveau. I 19 pct. af klasselokalerne var koncentrationerne mere end dobbelt så høje som anbefalet.

  Tallene viser også, at 16 pct. af klasserne havde flere svampesporer i luften end det antal forskerne bruger som tommelfingerregel. Her er antallet af svampesporer størst i klasser med mekanisk ventilation.

  ”En af årsagerne kan være, at filtrene i ventilationssystemer med både indblæsning og udsugning ikke er skiftet regelmæssigt. Skimmelsvampe og gær kan sagtens vokse og danne sporer i gamle, fugtige filtre. CO2-niveauet kan godt være lavt, samtidig med at nydannede sporer bliver blæst ud i hovedet på eleverne,” siger lektor Birgitte Andersen, DTU Systembiologi

  Intet sket siden 2009

  Undersøgelsen ved navn Masseeksperiment 2014 er udviklet i et samarbejde mellem DTU og Dansk Naturvidenskabsfestival. Skoleeleverne bidrog til samme Masseeksperiment for fem år siden, i 2009. Resultaterne af elevernes målinger viste dengang, at 56 procent af klasserne havde CO2-koncentrationer over det acceptable niveau.

  Der er altså ingen forbedringer sket på fem år. Der er ovenikøbet en svag tendens til, at indeklimaet er blevet endnu ringere siden 2009.

  Trivsel og præstation påvirkes

  Dårligt indeklima skyldes først og fremmest dårlig ventilation. Utilstrækkeligt ventilerede lokaler med mange elever påvirker både CO2-niveau og mængden af svampesporer i negativ retning. Konsekvenserne kan være gener som hovedpine, kvalme, irritation af slimhinderne og luftvejsinfektioner.

  Nye undersøgelser har vist, at en forhøjet CO2 -koncentration kan påvirke evnen til at træffe rationelle beslutninger. Forskere på DTU har påvist, at der er en sammenhæng mellem dårligt indeklima og elevernes præstationer. Eksempelvis viste en undersøgelse, at en fordobling af ventilationsraten fra et lavt niveau medførte en fremgang i præstationen af skolearbejdet på næsten 10 %.

  Udluftning gavner

  Ved Masseeksperimentet i år blev der også sat fokus på, hvad eleverne selv kan gøre for at forbedre indeklimaet. De blev bedt om at lave en ny måling syv dage efter den første måling. 

  Den nye måling blev foretaget, efter at der var luftet grundigt ud, og efter eleverne havde været udendørs i frikvarteret. Ved måling nr. 2 faldt andelen af klasser, der overskred den anbefalede grænse, fra 60 pct. den første måledag til 40 pct.

  Kilde: DTU