Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

DP-undersøgelse: Fagligheden og anstrengelsens poesi

  28. oktober 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Danmarks Privatskoleforening har taget initiativ til at få undersøgt en række medlemsskolers pædagogiske praksis med det formål at finde de faktorer, der netop gør disse skoler til højt præsterende skoler i forhold til elevernes faglige såvel som personlige og trivselsmæssige udvikling. Hvad er det i skolernes rammebetingelser, undervisningsmiljø samt værdimæssige og sociale kontekst, der skaber forudsætningerne for elevernes gode læringsresultater?

  Undersøgelsens sigte er dels at kortlægge de faktorer, der fremmer de frie grundskolers faglige udvikling, dels at bidrage vidensmæssigt i forhold til den pædagogiske og didaktiske udvikling af den samlede danske grundskole og derigennem kvalificere og nuancere den uddannelsespolitiske debat om de forskellige grundskoletilbud, som findes i Danmark.

  Undervisningseffekt

  Det er ikke Danmarks Privatskoleforening, der udvælger skolerne, der skal deltage i undersøgelsen. Udvælgelsen sker af konsulenter fra Professionshøjskolen Metropol, der også gennemfører projektet.

  Skolerne skal findes blandt de tyve medlemsskoler, der har præsteret den højeste eller mest positive udvikling i undervisningseffekten igennem en 3-årig periode. 14 af de 20 skoler, der ligger øverst på Center For Politiske Studiers (CEPOS) seneste undersøgelse af undervisningseffekten er privatskoler. Undervisningseffekten viser, hvor gode skolerne er til at løfte eleverne, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund. Sammenligning af undervisningseffekten er en forudsætning for at kunne identificere skoler, der opnår gode resultater, med henblik på at isolere årsagerne til disse.

  Hvad skaber højt læringsudbytte?

  Danmarks Privatskoleforenings medlemsskoler er kendetegnet ved en række vilkår, værdier og styrkepositioner, som forener dem, og som er gennemgribende i forhold til deres kvalitetsbegreber, faglighedsbegreber og pædagogiske praksis, herunder en stærk faglig selvforståelse forankret mellem tradition og fornyelse og værdier som arbejdsomhed, ihærdighed, at gøre sig umage og ønsket om at gøre det godt. Undersøgelsen, der er navngivet ”Fagligheden og anstrengelsens poesi”, har til formål at kortlægge de faktorer, der skaber højt læringsudbytte og trivsel i foreningens skoler og at undersøge sammenhængen mellem skolernes værdimæssige orientering og deres forståelse af faglig og didaktisk kvalitet set i forhold til den samlede opgaveløsning.

  Formålet er også at undersøge, hvad skolernes særlige vilkår og rammebetingelser betyder for kvaliteten af opgaveløsningen.

  Danmarks Privatskoleforening ønsker at stimulere udviklings- og forandringskraften i den frie grundskolesektor gennem tydeliggørelse af sektorens styrker samt være med til at sikre en fortsat høj grad af styringsmæssig autonomi for de frie grundskoler.Foreningen finder det vigtigt at bidrage til den fortsatte kvalitative udvikling af grundskolen i Danmark, såvel frie grundskoler som folkeskolen.

  Undersøgelsen igangsættes i november.