Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Socioøkonomiske referencer på grundskolekarakterer opdateret

  3. juni 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • De socioøkonomiske referencer på grundskoleområdet viser karaktererne fra sidste års afgangsprøver set i forhold til elevernes sociale og økonomiske baggrund.

  Undervisningsministeriet har opdateret beregningerne for de socioøkonomiske referencer på baggrund af afgangsprøverne i 9. klasse. Beregningerne tager hensyn til betydningen af forældrenes indkomst, uddannelse og jobsituation samt for elevernes køn og herkomst.

  På ministeriets hjemmeside kan man finde oplysninger om de enkelte skoler, herunder de enkelte skolers karaktergennemsnit ved afgangsprøverne.

  Om socioøkonomiske baggrundsvariable

  Beregningen af de socioøkonomiske referencer er baseret på oplysninger på individniveau. Karakterdataene er baseret på indberetninger til UNI•C, mens alle oplysningerne vedrørende elevens baggrundsforhold er hentet fra registre hos Danmarks Statistik. Baggrundsoplysningerne er: 

  • Elevens køn 
  • Elevens alder 
  • Elevens herkomst
  • Forældrenes højeste fuldførte uddannelse 
  • Forældrenes bruttoindkomst 
  • Faderens og moderens arbejdsmarkedsstatus 
  • Faderens og moderens ledighedsgrad 
  • Antal børn i familien og placering i søskendeflokken
  • Familietype
  • Specialundervisning i den almindelige klasse

  Læs mere på UVMs hjemmesiden