Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ændringer i UU-vejledningen

  22. maj 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • I forbindelse med Erhvervsuddannelsesreformen sker der ændringer i Vejledningsbekendtgørelsen med betydning for de frie grundskoler.

  Væsentligst for de frie grundskoler er det, at det fortsat gælder (jf. bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. § 4.), at  kommunalbestyrelsen, hvis den anmodes derom af en friskole eller en privat grundskole, der ligger i kommunen, skal sørge for, at der gives vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv til skolens elever fra og med 7. klasse eller tilsvarende. En fri grundskole kan altså fortsat selv bestemme om den gør brug af UU eller ej.

  Når dette er sagt, sker der alligevel store ændringer i forhold til vejledningsindsatsen fra UU fremover. Dette gælder både for folkeskolen og den frie grundskole. I princippet foregår der kun en individuel vejledning af de elever, der ikke er uddannelsesparate. Øvrige ydelser fra UU er et tilvalg, der vil være forbundet med en omkostning for skolen.

  Uddannelsesparathedsvurdering

  Uddannelsesparathedsvurderingen rykkes nu fra 9. klasse til 8. klasse. Det er skolen, der foretager vurderingen. Alle elever skal vurderes. Eleverne skal vælge, om de vil vurderes i forhold til de gymnasiale eller erhvervsrettede uddannelser. Eller begge dele. Man vurderes uddannelsesparat, hvis man har et gennemsnit på 4 og har de nødvendige sociale- og personlige kompetencer. Hvis skolen vurderer, at eleven ikke er uddannelsesparat foretages en vurdering af UU og der iværksættes en målrettet skole- og vejledningsindsats.

  Der sker en ny uddannelsesparathedsvurdering af eleverne i 9. klasse, men kun af dem, der ikke var uddannelsesparate i 8. klasse og på de elever, der pludseligt klarer sig dårligere fagligt, personligt m.v.

  Skoler, der ikke har valgt at samarbejde med UU, foretager fortsat selv uddannelsesparathedsvurdering efter gældende procedurer.

  Vejledning af de uddannelsesparate

  UU laver ikke individuel vejledning af de elever, der er erklæret uddannelsesparate. UU skal give kollektiv vejledning i uddannelses- og vejledningssystemet, kollektiv vejledning i de digitale vejledningssystemer samt kollektiv vejledning om introduktionskurser i 8. klasse, som den frie grundskole kan vælge at tilbyde.

  Udarbejdelse af uddannelsesplan

  Det er fremover forældrene, der har ansvaret for, at der udarbejdes en uddannelsesplan ved udgangen af 9. klasse, undtaget for elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate, her har UU ansvaret for uddannelsesplanen.

  Undervisningen i folkeskolens obligatoriske emne ”uddannelse og job”

  Som led i den obligatoriske undervisning i grundskolen indgår følgende obligatoriske emner:

  - færdselslære

  - sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

  - uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (Fremover ”Uddannelse og job”).

  En fri grundskole skal også opstille mål for undervisningen i folkeskolens obligatoriske emner.

  I folkeskolen kan undervisningens tilrettelægges i samarbejde med UU. Det behøver den frie grundskole ikke.  Like us? Følg Danmarks Privatskoleforening på Facebook