Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Samarbejde mellem lærer og ressourceperson fremmer inklusion

  9. maj 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Forskning viser, at co-teaching metoden, hvor en almindelig lærer og en lærer med specialpædagogiske kompetencer har et fælles og ligeværdigt ansvar for at planlægge og gennemføre undervisning og løse problemer har en god effekt på elevernes faglige og sociale udvikling og deltagelse i fællesskabet, mens den konsultative form for samarbejde, som er meget udbredt, og som består af afgrænsede sessioner ad hoc, har ringe effekt. Metoden medvirker også til øget inklusion.

  Det viser, at skolerne er nødt til at sikre kvaliteten af samarbejdet mellem lærer og ressourceperson, hvis indsatsen skal have en effekt.

  Vidensarbejdsgruppernes rapporter:


   

  Vidensarbejdsgrupperne

  Der er udarbejdet tre rapporter af tre vidensarbejdsgrupper for Ressourcecenter for Folkeskolen. Arbejdsgrupperne består af forskere og faglige eksperter og har kortlagt forskning om udvalgte emner med henblik på at bringe viden om, hvad der fremmer eller hæmmer inklusion. Dermed sætter de fokus på de professionelles handlemuligheder og dilemmaer i et inkluderende læringsmiljø. 
  Grundlæggende besvarer de spørgsmålet om, hvad du som skoleleder, lærer, pædagog mv. skal have fokus på i forbindelse med undervisning af elever med særlige behov, det professionelle samarbejde og forældresamarbejdet, hvis inklusion skal lykkes i praksis.
    
  Emnerne for rapporterne er udpeget af praksis-   og videnspanelet bestående af praktikere og forskere nedsat i regi af Ressourcecenter for Folkeskolen.