Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ophør af samarbejde mellem skole og hjem

  8. maj 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Danmarks Privatskoleforening opfordrer de frie grundskolers ledelser og bestyrelser til at gennemgå og sikre, at skolens etik og processer i forhold til ophør af samarbejde mellem skole og hjem er hensigtsmæssige og retsligt omhyggelige og forsvarlige.

  Når et samarbejde mellem skole og hjem enten af forældrene eller af skolen bringes til ophør, erfarer Danmarks Privatskoleforening i sjældne tilfælde, at en i forvejen kompliceret afgørelse efterfølges af nogle meget komplicerede efterspil, som er smertelige for både eleven/barnet, forældrene og skolen.

  Når et samarbejde brydes, vil der oftest ikke være enighed om forløbet op til og selve afgørelsen. De fleste gange lykkes det dog at sikre en rimelig fair og etisk forsvarlig proces herom. Men der er mange følelser involveret, og barnets tarv går naturligvis forud for alt. Forældrene vil i nogle tilfælde gå meget langt for at sikre deres og barnets rettigheder – herunder en forventning om en fair proces. Følelser og frustrationer vil i meget sjældne tilfælde medføre, at forældrene vil gøre alt for at holde på deres ret eller blive hørt – fx ved at kontakte advokater, true med retssager, gå til pressen eller forhøre sig hos Folketingets Ombudsmand. 

  Aktuelt er skoleforeningerne for de frie grundskoler, herunder Danmarks Privatskoleforening, her i maj måned indkaldt til møde i Undervisningsministeriet på baggrund af to konkrete klager over frie grundskoler, der med kort varsel har udskrevet en elev. Folketingets Ombudsmand har påpeget, at skolerne overtræder FN’s børnekonvention, og at eleverne ikke er blevet hørt i sagerne. Han har derfor bedt Undervisningsministeren om at overveje problemstillingen og oven i købet give retningslinjer for de frie grundskoler.

  Det er vores opfattelse, at alle vores medlemsskoler ved sådanne opsigelser har fastlagt nogle retningslinjer (en politik) for, hvordan skolen mest hensigtsmæssigt og under iagttagelse af bestemmelserne i FN’s børnekonvention kan agere. Vi ved imidlertid, at sådanne sager kan være særdeles vanskelige at håndtere for både forældre og skole. Foreningen ønsker at medvirke til at sagsbehandlinger i sådanne tilfælde sker på den bedst tænkelige og mest anstændige måde, og således at der tages maksimalt hensyn til barnet og dets forhold.

  Danmarks Privatskoleforening rådgiver i forhold til udarbejdelse af retningslinjer og konkrete sager vedr. ophør af samarbejdet mellem skole og hjem.

   

  LINK: Forældre og elever