Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Vi lærer af hinanden

  2. maj 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Undervisningsminister Christine Antorini besøgte i dag Skt. Josefs Skole i Roskilde i anledningen af, at skolen er ”Ny Nordisk Skole” og sammen med en kommunal folkeskole og et lokalt gymnasium igennem det sidste år har samarbejdet om undervisningen.

  Ny Nordisk Skole er et tværgående forandringsprojekt for uddannelsessystemet i Danmark, der med afsæt i danske og nordiske værdier udfordrer den pædagogiske og læringsmæssig praksis.

  Gennem samarbejde i netværk, videndeling og udvikling af egen pædagogisk praksis arbejder institutionerne for, at alle børn og unge bliver så dygtige, de kan – uanset social baggrund.

  Eleverne viste eksempler fra de undervisningsforløb de har været igennem sammen med elever fra folkeskolen Lynghøjskolen og Himmelev Gymnasium. Der var fine præsentationer af arbejdet med både dansk, engelsk og matematik. Ministeren havde mange spørgsmål og eleverne svarede gerne.

  Formand for Danmarks Privatskoleforening, Kurt Ernst, roste skolen og skolens leder, Thorsten Dyngby, og sagde, at oplevelsen og skolens engagement omkring ”Ny Nordisk Skole” kunne samles i et ord: ”Eksemplarisk”.


  I Ny Nordisk Skole arbejder institutionerne ud fra tre overordnede mål:

  Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan.

  Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

  Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis

     Undervisningsminister Christine Antorini besøgte i dag Skt. Josefs Skole i Roskilde.