Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Det sidste lovforslag om folkeskolereformen er vedtaget

  23. april 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Folketinget har nu vedtaget folkeskolereformens tredje og sidste lovforslag. Lovforslaget indeholder en forenkling af folkeskolernes arbejde med de Fælles Mål og elevplanerne. Samtidig ændres kravene til kommunernes kvalitetsrapporter, så de i højere grad understøtter en systematisk evaluering.

  Med loven er hele den lovgivning, som er nødvendig for at gennemføre folkeskolereformen, nu udmøntet.

  Loven medfører først og fremmest en forenkling af Fælles Mål. Forenklingen betyder, at Fælles Mål fremover vil indeholde tydelige mål for elevernes læring i stedet for de gældende mere overordnede mål for, hvad undervisningen skal lede frem imod. De nye Fælles Mål bliver dermed et mere enkelt og brugbart værktøj for lærerne i deres daglige arbejde med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

  En fri grundskole formulerer sine egne undervisningsmål eller følger folkeskolens Fælles Mål helt eller delvist. Det er skolens ansvar, at dens udfærdigede mål og planer for undervisningen lever op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og det er skolens ansvar, at der er overensstemmelse mellem undervisningsmålene og skolens praksis.

  Det forudsættes, at en fri grundskole har et sikkert kendskab til folkeskolens mål og fagbeskrivelser, når den skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

  Folkeskolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15. De nye Fælles Mål bliver dog frivillige det første skoleår for andre fag end nye fag og fremrykkede fag.  Med loven er hele den lovgivning, som er nødvendig for at gennemføre folkeskolereformen, nu udmøntet.