Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Konsekvens af Lov om ligestilling af mænd og kvinder

  13. december 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Undervisningsministeriet har i et brev orienteret de frie grundskoler, der modtager statstilskud, efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, private gymnasier og produktionsskoler om de nye krav til ligestillingstiltag, som følger af lov nr. 1288 af 19. december 2012 om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd.

  Lovændringen indebærer følgende for de nævnte institutioner:

  At institutionerne skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen,

  At institutioner med 50 medarbejdere eller derover skal udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer,

  At institutionerne igennem Undervisningsministeriet skal foretage en årlig indberetning til Ministeriet for Ligestilling og Kirke om

  1. bestyrelsernes kønssammensætning,
  2. de opstillede måltal,
  3. status for opfyldelse af måltallene og om
  4. politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer.

  Ligestillingslovens krav til sammensætning af bestyrelserne for de nævnte institutioner er ikke ændret.