Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Præstøulykken: Skolers ansvar ved risikobetonede aktiviteter

  6. november 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Mange skoler har som tilbagevendende aktivitet elever og lærere der deltager i kanoture, sejlads i optimistjoller eller andre søfartsaktiviteter. Som følge af den tragiske Præstøulykke er der nu en række konsekvenser som skoler skal være opmærksom på.

  Folketinget har som en direkte følge vedtaget, at skolers søfartsaktiviteter – herunder kanoture – er at sidestille med erhvervsmæssig sejlads. Det betyder, at en skole har pligt til at tegne en ansvarsforsikring der dækker personskader og skader på ejendele ved søulykker. Såfremt elever deltager i søfartsaktiviteter, hvor det er andre end skolen der står for fartøjets drift, er skolen ikke pligtig ift. ansvarsforsikring. Det er den part der varetager fartøjets drift og udfører sejladsen, som er forsikringspligtig.

  Skoler skal altså undersøge deres eksisterende forsikringsmæssige forhold. Det er muligt I allerede er dækket. Hvis ikke skal I sikre de relevante forsikringer inden søaktiviteter gennemføres.

  Efter aftale med Efterskoleforeningen, kan I her læse deres uddybende vejledning om de nye krav: http://www.efterskoleforeningen.dk/Leksikon/R%20-%20T/~/media/B9885F7BD20445F1A2508A3AF653AC95.ashx

  En helt særskilt konsekvens af Præstøulykken, er det øgede fokus på skolers ansvar ved elevers aktiviteter. Det retslige efterspil tydeliggør, at skoler kan pådrages et objektivt ansvar ved ulykker. Det vil sige, at skoler kan stilles til ansvar, uden at have egentlig skyld i en konkret ulykke. Der kan således rejses økonomiske erstatningskrav mod en skole ved skade på elever eller deres ejendom, selvom skolen ikke har handlet forsætligt.