Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Forlængelse af midlertidige løndele

  22. april 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • 22.04.13

  Ved mail af 15. marts 2013 fremsendte Ministeriet for Børn og Undervisning et protokollat af 15. marts 2013 mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

  Af protokollatet fremgår, at skolerne frem til 30. april 2013 fortsat yder løn og tillæg efter § 4 a i organisationsaftale af 11. juli 2011 for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler.

  Moderniseringsstyrelsen har truffet beslutning om, at skolerne, for så vidt angår ansatte, der ikke er omfattet af lockouten, fortsætter med at yde løn og tillæg i overensstemmelse hermed efter 30. april 2013 og indtil videre.