Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Lockout og afgangsprøverne

  17. april 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • 17.04.13

  Spørgsmål, der på den ene eller den anden måde omhandler afgangsprøverne, bliver flere og flere. Her er et forsøg på samlet at give nogle informationer og forhåbentlig nogle svar.

  Bliver prøverne til noget, så længe der er lockout?

  Hvis lockouten fortsætter ind over prøveperioden, er det ikke sandsynligt, at prøverne vil blive forsøgt gennemført.

  Det er vores opfattelse, at der, så længe der er lockout, intet alternativ er til at aflyse eller udsætte prøverne. Det vil nemlig betyde, at nogle elever i landet vil få deres afgangsprøver i nogle fag og andre ikke vil, afhængigt af, hvad der lokalt vil være muligt uden at bryde lockouten. At der på den måde vil blive gjort forskel på elevernes muligheder vil ikke være hensigtsmæssigt, og det vil ikke være i nogens interesse, heller ikke myndighedernes.

  Vi forventer, at skolerne får endelig besked fra Ministeriet for Børn og Undervisning, så snart der er taget en endelig beslutning.

  Skønne spildte kræfter?

  Mange skoler overvejer, hvordan tingene vil kunne hænge sammen, hvis prøverne skal gennemføres under lockouten. Det kan meget vel være skønne spildte kræfter jf. ovenstående.

  Det synes mere hensigtsmæssigt at forberede prøverne, i det omfang det er muligt, til en situation, hvor lockouten er slut. Dvs. normale forhold. Man må forvente en gennemførsel af prøverne, når lockouten er slut, som bliver tilpasset efter, hvad der realistisk er muligt, eller hvad man må formode, at skolerne kan håndtere efter lockouten. Dette afhænger naturligvis af, hvor længe lockouten vare.

  FAQ. Her gives svar på nogle af de mange spørgsmål, som er dukket op vedr. prøverne under lockouten:

  Hvad med lodtrækning til fordybelsesprøverne?

  I klasser, som skal aflægge prøve i dansk m.v. efter prøveform B, og som i den sammenhæng er berørt af konflikten, må eleverne foretage lodtrækningen, når lockouten ophører.

  Kan vi sætte afgangseleverne til at forberede sig på skolen?

  Ikke-lockoutede lærere må kun varetage undervisningen i de fag, de plejer at undervise i afgangsklasserne. Der må ikke ske en udvidelse af undervisningstimetallet i de enkelte fag.

  ”Læsegrupper” vil kræve en igangsættelse / opgavebeskrivelse / evt. opfølgning og vil derfor blive tolket som undervisning. Hvis ikke-lockoutede lærere skal håndtere denne læsegruppe, vil skolen komme i klemme.  Der er kun den mulighed, at ledelsen varetager opgaven og tilsynet med læsegruppen. Man skal dog være opmærksom på, at det vil blive betragtet som at afbøde konsekvenserne af lockouten, selv om det juridisk er ok. Man skal bestemt overveje, om det er umagen værd, hvis det skaber uro lokalt.

  Der er ikke noget, der forhindrer eleverne i selv at påbegynde deres forberedelse – evt. ved at mødes i mindre grupper.

  Kan vi sætte andre til at varetage tilsynet med de skriftlige prøver under lockouten?

  Som udgangspunkt er tilsynet med de skriftlige prøver en læreropgave, og det vil derfor blive betragtet som konfliktramt arbejde. Hvis lockoutede lærere er tildelt timer i deres aktivitetsplan til at føre tilsyn, er der tale om konfliktramt arbejde, hvis man sætter andre til at varetage opgaven.

  Også selv om lærerne ikke på forhånd er tildelt timerne i deres aktivitetsplan, fx hvis skolen normalt praktiserer at omlægge lærernes skema i perioden, vil det blive betragtet som konfliktramt arbejde at sætte andre til at føre tilsyn.

  Hvad med andre opgaver i forbindelse med prøverne?

  Der bliver bl.a. stillet spørgsmål til varetagelse af IT-support eller kontrol af hardware inden prøverne, men der kan også være tale om andre praktiske eller tekniske opgaver i forbindelse med prøverne. Hvis disse opgaver normalt varetages af en lærer, vil der være tale om konfliktramt arbejde.

  Hvis du har spørgsmål vedr. prøverne under lockouten eller andre udfordringer i den forbindelse, er du velkommen til at kontakte Danmarks Privatskoleforenings sekretariat.