Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Elever i udskolingen motiveres af linje- og holddeling

  28. januar 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Baggrund: Linjer og hold i udskolingen er et af initiativerne i folkeskolereformen. Frie grundskoler har frihed til at beslutte, om de vil arbejde med hold eller linjer i skoleforløbet.

  Ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut

  Organisering af undervisningen med linjer og hold kan hjælpe til at motivere eleverne. Det viser en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, der har lavet en undersøgelse af, hvordan skoler arbejder med linjer og hold.

  Der er fire forskellige aspekter ved skolernes praksis, som motiverer eleverne, og som arbejdet med linjer og hold på forskellige måder understøtter. De fire aspekter handler om:

  - at tage udgangspunkt i elevernes interesser

  - at udfordre eleverne alt efter deres forudsætninger

  - at understøtte elevernes muligheder for at etablere nye relationer

  - at give eleverne indflydelse på udviklingen af deres skoledag.

  Rapporten viser også, at linje- og holddeling kan have sine udfordringer i forhold til at ruste eleverne til at træffe valg, og i forhold til at sikre, at lærerne er opmærksomme på sammensætningen af holdene. Lærernes kompetencer er afgørende for udbyttet af arbejdet med linjer og hold.

  Hent rapporten "Linjer og hold i udskolingen".

  Linje- og holddeling på frie grundskoler. Virker det?

  Spørgsmålet om, hvad der skaber læring og gode præstationer i grundskolen er meget diskuteret, men der er ikke foretaget mange undersøgelser af danske skoler, som belyser dette. I efteråret offentliggjorde Danmarks Privatskoleforening en undersøgelsesrapport på baggrund af forskning fra Institut for Ledelse og Forvaltning på Professionshøjskolen Metropol. Hovedspørgsmålet i undersøgelsen var: Hvorfor løfter nogle skoler eleverne mere, end man kan forvente i forhold til elevsammensætningen (Undervisningseffekten).

  Flere af de undersøgte, højt præsenternde skoler, arbejder bevidst med strukturer og aktiviteter med henblik at differentiere og imødekomme forskellige behov for at motivere eleverne, bl.a. via særlige linjer. Fokus er på at løfte elevernes præstationer uanset deres udgangspunkt.

  Tre samspillende variabler

  Rapporten påpeger en praksis, hvorved undersøgelsesskolerne formår at præstere højt i forhold til elevernes faglige og personlige udvikling. Praksis viser tilbage til tre grundlæggende sammenhørende og samspillende variabler, nemlig: 1) Institutionel stabilitet 2) Trivsel 3) Organisering af læring. Rapportens konklusion er, at samspillet mellem de tre variabler forklarer skolernes høje præstationer kombineret med en skolekultur, hvor det er velset at dygtiggøre sig, have ambitioner og være grundig og arbejdssom.

  Hent rapporten Fagligheden og anstrengelsens poesi. Rapport.