Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Vedr. skriftlige prøver med adgang til internettet

  12. april 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Vi har modtaget denne meddelelse fra Ministeriets prøvekontor:

  Denne mail henvender sig til skoler, der har tilmeldt sig en eller flere skriftlige prøver med adgang til internettet.  Har skolen ikke tilmeldt sig prøver med adgang til internettet, kan der ses bort fra denne mail.

  Her følger information om afvikling og forberedelse af prøverne med adgang til internettet.

  Afvikling af prøverne med adgang til internettet
  Prøvematerialet til prøver med adgang til internettet er trykt på en cd. Skolen får tilsendt cd´en i to udgaver. Den ene udgave er kopisikret til udlevering til eleverne. Den fremsendes i pakker af 10 stk. Den anden er en ikke kopisikret udgave, og fremsendes i to eksemplarer til hver skole i en særskilt kuvert, hvor der er anført ”Administrator-cd”. Prøven afvikles ved at eleven sætter cd´en i cd-romdrevet (enten et internt eller et eksternt cd-rom drev) og følge de anvisninger, der står bag på cd´en. Anvisningerne er vedhæftet denne mail.  

  Hvis eleven/eleverne ikke har adgang til at afvikle prøven på en computer med cd-romdrev, er der nedenstående alternative muligheder for distribution af prøvematerialet til eleverne.

  Uanset hvilken distribution skolen benytter gælder den sædvanlige regel om, at de tildelte prøvemateriale først må åbnes af skolens personale 2 timer før prøvestart. 

  1. Distribution via USB-stik
  Prøvematerialet på administrator-cd´en er ikke kopisikret. Materialet herfra kan derfor kopieres til et USB-stik. Der kan enten kopieres til et antal USB-stik, der kan anvendes til at lægger prøverne lokalt på elevernes computere inden prøvestart, eller der kan kopieres til et USB-stik til hver enkelt elev. USB-stik kan eventuelt indsamles efter prøven. Det er vigtigt at være opmærksom på at anvende ”sikker fjernelse af hardware” ved afslutning af kopiering til/fra USB-stik.Hvis skolen genbruger USB-stik eller lignende skal der være særlig opmærksomhed på, at USB-stikket alene indeholder der relevante prøvemateriale, for at sikre, at eleven besvarer den rigtige opgave.

  2. Distribution via download af materiale til elevernes computere
  Prøvematerialet på administrator-cd´en pakkes i en zip-fil og gøres tilgængelig for download for eleverne via f.eks. skolens intranet, en lagertjeneste (f.eks. Dropbox/ OneDrive/ Google Drev) eller andre tjenester. Zip-filen må tidligst uploades til den tjeneste, der skal anvendes, to tomer før prøvestart. Det er vigtigt at kendskabet til linket til prøvematerialet begrænses til de elever, der skal anvende prøven, og at prøvematerialet fjernes fra lagertjenesten, så snart prøven er afsluttet.  

  Eleverne må tidligst kende linket til prøvematerialet 15 minutter før prøvestart. Downloadtiden for prøvematerialet afhænger blandt andet af kapaciteten på det lokale netværk, filens størrelse og antallet af elever. Hvis skolen vurderer, at der kan være lang downloadtid, kan downloadprocessen påbegyndes op til 15 minutter før prøvestart. Det er i den forbindelse vigtigt at det skolen sikrer, at ingen elever åbner prøvematerialet før tidspunktet for prøvestart. Er download ikke afsluttet på tidspunktet for prøvestart, kan prøvetiden forlænges med det antal minutter, forsinkelsen har varet. Enkelte skoler kan opleve, at der er begrænsninger på størrelsen på de filer, der kan lægges på skolens intranet.

  I nogen intranetløsninger er filstørrelsen en lokal indstilling, der kan ændres i forbindelse med prøveafholdelse. Eleverne skal gøres opmærksom på, at den downloadede zip-fil skal udpakkes før den kan anvendes. Anvender eleverne computere eller tablets uden et filsystem (f.eks. iPad eller Chromebook) kan zip-filerne udpakkes ved hjælp af applikationer, der er udviklet til formålet (f.eks. iZip).

  3. Distribution via en central server
  Prøvematerialet på administrator-cd´en lægges på en central server. Materialet må tidligst lægges på serveren to timer før prøvestart. Der etableres et link til materialets index-fil og linket udleveres til eleverne på tidspunktet for prøvestart. Det er vigtigt at kendskabet til linket til prøvematerialet begrænses til de elever, der skal anvende prøven, og at prøvematerialet fjernes fra serveren, så snart prøven er afsluttet. 

  Uanset hvilken af de nævnte løsninger, skolen anvender, opfordres skolen til at afprøve den løsning, der skal bruges ved prøverne. Alle involverede i prøveafviklingen bør kende løsningen – både elever, lærere, prøveansvarlig og skolens it-ansvarlige.

  Forberedelsesmateriale
  På Materialeplatformen kan skolen downloade prøvemateriale fra maj 2015. Dette materiale downloades som en zip-fil som kan distribueres ved at anvende metode 1-3 ovenfor. Husk at udpakke zip-filen ved metode 1 og 3.Der er også mulighed for at anvende to eksempelprøver som forberedelse til prøverne. Disse prøver kan downloades på nedenstående link:

  Link: https://www.dropbox.com/sh/js6pha2p7ndp35w/AAD6YDqsaCM6kR1OcUWqELTqa?dl=0
  Kode: eks-internet

  Linket er aktivt indtil den 13. maj 2016.

  Eksempelprøverne downloades ligeledes som zip-filer.

  Support til prøver med adgang til internettet
  Hvis der opstår tekniske problemer, henvises til de tekniske specifikationer, der kan læses bag på cd´en (vedhæftet denne mail). Er der derudover behov for teknisk eller indholdsmæssig support, kan der rettes henvendelse til

  Teknisk support:  telefon: 76733030
  Indholdsmæssig support:  telefon: 33926100Øvrige forhold

  Prøvematerialet kan indeholde lyd og videosekvenser. Det er derfor vigtigt at skolen sørger for, at der er høretelefoner til rådighed til eleverne, eller at eleverne selv medbringer høretelefoner.

  Venlig hilsen
  Folkeskolens prøver