Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Lokal tidsstyring ved de digitale selvrettende prøver

  28. april 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Ministeriet har sendt denne meddelelse målrettet de tilsynsførende og den prøveansvarlige:

  Lokal tidsstyring ved de digitale selvrettende prøver
  Som det fremgår af tidligere udsendt mail og i prøvemappen www.uvm.dk/fp  er tidsstyringen ved de digitale selvrettende prøver blevet lokal. Dette indebærer følgende:


  - Den tilsynsførende er ansvarlig for at give eleverne adgang til prøven via monitoreringssiden ved prøvens starttidspunkt.

  - Den tilsynsførende er ansvarlig for at annoncere prøvens starttidspunkt og prøvens sluttidspunkt.

  - Den tilsynsførende er ansvarlig for eventuelle forlængelser af prøvetiden, fx i tilfælde af tekniske vanskeligheder under prøven eller såfremt en elev på forhånd har fået tildelt ekstra prøvetid.

  - Eleverne skal selv afslutte prøven.

  - Den tilsynsførende er ansvarlig for at kontrollere, at alle elever har afsluttet prøven korrekt.


  Tildeling af ekstra tid og prøvens afslutning
  Den lokale tidsstyring betyder, at prøven ikke automatisk afsluttes efter endt prøvetid. Den tilsynsførende har ansvar for at annoncere, hvornår prøven skal afsluttes, og eleverne skal selv afslutte prøven.

  Der kan ikke tildeles ekstra prøvetid i systemet. Den tilsynsførende skal derfor styre og annoncere, hvornår den ekstra tid er gået. Dette gælder, når der fx tildeles ekstra tid til elever med særlige behov, eller når en elev har haft tekniske vanskeligheder og er blevet afbrudt undervejs i prøven. Den tilsynsførende skal således i nogle tilfælde annoncere prøvens afslutning på flere forskellige tidspunkter.

  Der kan ikke tildeles ekstra prøvetid ud over, hvad der fremgår af vejledningen om afholdelse af prøver på særlige vilkår.

  SMS om driftsinformation
  Det anbefales, at relevante medarbejdere på skolen bliver tilmeldt til beskeder om driftsinformation (fx på sms). Det sker på http://driftinfo.uni-c.dk. Hvis det vurderes, at prøven ikke kan gennemføres digitalt, skal eleven have udleveret prøven på papir, så den kan aflægges med det samme. Hvis det betyder, at eleven kommer senere i gang med at aflægge prøven, skal skolen sikre, at eleven får den korrekte samlede prøvetid til at udarbejde sin besvarelse.

  Med venlig hilsen

  Folkeskolens prøver

  _______________________________________________

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  Kontor for Prøver, Eksamen og Test
  Frederiksholms Kanal 26
  1220 København K

  Tlf.: 3392 6100
  Email: