Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Har skolen tjek på børneattesterne?

  1. maj 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Hvem skal skolen indhente børneattest på? Hvordan gør man? Hvordan ser en positiv og en negativ børneattest ud? Og hvordan opbevarer man børneattester?

  Siden d. 21. juni 2005 har virksomheder, myndigheder, foreninger og institutioner, herunder skoler, ifølge loven haft pligt til at indhente børneattest i forbindelse med ansættelser, når ansatte eller beskæftigede har mulighed for at opnå direkte kontakt eller færdes fast med børn og unge under 15 år.

  Alle medarbejdergrupper

  Skoler er i de fleste tilfælde forpligtede til at indhente børneattester på medarbejdere og frivillige m.v., der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt eller færdes fast med børn og unge under 15 år. Pligten vil således typisk indtræde på alle medarbejdergrupper - dvs. ledere, lærere, pædagoger, pedeller, rengøringspersonale, administration, frivillige og vikarer.

  Tommelfingerregel

  En god tommelfingerregel er, at skelne mere til hvad den ansatte eller beskæftigede skal lave, end hvilken titel den ansatte eller beskæftigede har. En der f.eks. gør rent på skolen om natten, skal der i udgangspunktet ikke indhentes børneattest på, medmindre der er tale om rengøringsmedarbejder på en kostskole.

  Sådan indhentes en børneattest

  En børneattest kan bestilles på to måder. Enten via en blanket eller digitalt. Det gøres via politiets hjemmeside, hvor der findes en udførlig vejledning. Indhentes børneattester elektronisk kan der bestilles op til 50 børneattester ad gangen.

  Det er gratis, og skolens ansvar, at indhente børneattest og det kræver samtykke fra den person det vedrører. Hvis personen ikke giver samtykke, hvor det er lovpligtigt at indhente børneattesten kan ansættelsen ikke finde sted. Indhenter skolens bevist ikke en børneattest, hvor det er lovpligtigt kan skolen straffes med bøde i henhold til straffeloven.

  Positiv- eller negativ børneattest
  En positiv børneattest indeholder domme om seksuelle forbrydelser begået mod børn under 15 år. Det drejer sig om domme, bøder og tiltalefrafald med vilkår for overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn af børn under 15 år og børnepornografi, herunder

  • incest, samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år
  • blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år
  • udbredelse eller besiddelse af børnepornografi 

  Begået lovovertrædelse vil fremgå af børneattesten i mindst 10 år. Domme for visse sædelighedsforbrydelser slettes tidligst efter 20 år, mens grove sædelighedsforbrydelser fremgår til den registrerede er 80 år eller til den registrerede dør

  En negativ børneattest er blank, hvilket betyder at den person, der er indhentet oplysninger på ikke har nogen domme for sædelighedsforbrydelser mod børn. En negativ børneattest indeholder derfor kun navn, adresse og cpr-nummer.

  Opbevaring af børneattester
  En positiv- og negativ børneattest indeholder personfølsomme oplysninger og skal derfor behandles, så reglerne i lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) overholdes.  

  Persondataloven skal bl.a. sikre, at personoplysningerne ikke kommer uvedkommende til kendskab. Det er derfor den modtagende virksomhed, myndighed og forening m.v. ansvar at sørge for at oplysninger bliver beskyttet inden for rammerne af Persondataloven. En børneattest bør straks destrueres efter modtagelsen. Det er muligt at få en kvittering. 

  Hjælp til børneattester:

  Indhent børneattest

  Politi

   

  Børneattest på hvem?

  Der skal indhentes børneattest for personer, der skal fungere som

  ledere

  lærere

  svømmelærere

  pædagoger

  pædagogmedhjælpere

  private børnepassere

  klubpædagoger

  støttepædagoger

  tale/hørepædagoger

  skolepsykologer

  vejledere ved Ungdommens Uddannelsesvejledning

  skolesekretærer

  pedeller

  økonomaer

  rengøringspersonale

  teknisk og administrativt personale, herunder assistenter

  afløsere, vikarer og studerende i praktik.

  Kilde: Lovbekendtgørelse nr. 362 af 2. april 2014

   

  Vejledninger

  Politiet
  Vejledning om børneattester (pdf)

  Børneattest på hvem?

  Se en oplistning nederst på siden. Pligten indtræder typisk på alle medarbejdergrupper - dvs. ledere, lærere, pædagoger, pedeller, rengøringspersonale, administration, frivillige og vikarer.