Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Offentliggørelse af forløbsrapporter og karakterer for digitale selvrettende prøver

  30. maj 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Ministeriet har sendt denne mail:

  Offentliggørelse af karakterer

  For digitale selvrettende prøver generes automatisk en karakter for hver elev, når den endelige rettevejledning og omsætningstabel er lagt ind i systemet på https://testogprøver.dk/ 

  I år vil dette planmæssigt ske i begyndelsen af juni, og skoleledelsen kan tilgå elevernes karakterer og forløbsrapporter efterfølgende.

  Forløbsrapporters visning af korrekte svar

  Af forløbsrapporterne fremgår det, hvordan eleverne har besvaret hver enkelt opgave. Ligeledes vises de korrekte svar. I nogle prøver er der opgaver, hvor et korrekt svar kan angives på flere måder. Der er således flere varianter af svar, der af systemet betragtes som korrekte. Forløbsrapporten viser i disse tilfælde ikke alle de korrekte svarvarianter, men kun et udvalg.

  Hvis en elev har tastet en af de korrekte svarvarianter, der ikke er udvalgt til forløbsrapporten, vil det i forløbsrapporten se ud som om, eleven har svaret forkert på opgaven. Dette er imidlertid ikke tilfældet.

  At elevens forløbsrapport i dette tilfælde ikke er retvisende har ingen indflydelse på beregningen af elevens karakter.  De svarvarianter, der betragtes som korrekte, medtages ved beregningen af karakteren for den enkelte elev. Den anførte karakter er således gældende, også selvom prøveforløbsrapportens angivelser af korrekte svar eventuelt ikke skulle stemme overens med elevens samlede antal point.

  Med venlig hilsen
  Folkeskolens prøver