Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Orientering om finanslovsforslagets indvirkning på de frie grundskolers tilskud

  31. august 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Regeringen offentliggjorde i går sit Finanslovsforlag for 2017. Dermed kender privatskolerne også retningen for det tilskud, der kan forventes i det kommende år.

  Overordnet er Finanslovsforslaget som forventet for de frie grundskoler, idet tilskuddet beregnes på baggrund af folkeskolens udgifter i 2014, som var året efter lockouten samt første år med indfasning af folkeskolereformen. Højere udgifter i folkeskolen betyder højere tilskud til de private skoler. I lyset af dette er en tilskudsstigning på 6,8 % ventet.

  Det midlertidige inklusionstilskud ændres i 2017 til et beløb på kr. 70.000 pr. skole. De kr. 300 pr. elev, der hidtidigt har været en del af inklusionstilskuddet, vil fremadrettet været indregnet i skolens almene driftstilskud.

  Det forventes, at der fremsættes et mindre ændringsforslag til finansloven, som vil justere de frie grundskolers andel af et større træk på statens barselsfond. En pulje på 2 millioner vil blive afsat i forbindelse med indarbejdning af værktøjer til Ministeriets tilsyn med skolerne. Herunder digitaliseringen af tilsynserklæringerne.

  Om finanslovforslaget siger formand for Danmarks Privatskoleforening, Karsten Suhr:

  ”Vi er naturligvis tilfredse med, at koblingsprocenten på 73 % er bevaret i forslaget. Vi arbejder fortsat for at komme tilbage til de 75 %. Tilskudsstigningen er forventet på baggrund af folkeskolens udgifter året efter lockouten og implementeringen af folkeskolereformen. Vi har længe arbejdet på, at inklusionstilskuddet skulle udfases og blive en del af det almindelige driftstilskud. Vi håber, at dette er første skridt på vejen.”

  Finanslovsforslagets indvirkning på de frie grundskolers tilskud:

  Tilskudstaksterne stiger med ca. 8,7 %. Koblingsprocenten er uændret 73 %, men folkeskolens enhedsudgifter er steget med 4,2 %. Taksterne stiger også pga. indregning af de 300 kr. pr. elev fra inklusionstilskuddet. Dog må det forventes, at der vil komme et ændringsforslag i størrelsesordenen 0,1 - 0,3 % i negativ retning.

  Tilskudstakster 2016 2017
  Grundtilskud 10.000 10.000
  Fællesudgifter 1 (0-220 elever) 5.607 6.094
  Fællesudgifter 2 (elev nr. 221 - ) 2.243 2.438
  Undervisningstakst 1 (under 13 år) 29.550 32.151
  Undervisningstakst 2 (13 år og derover) 39.007 42.440
  Undervisningstakst 3 (10. klasse) 37.902 41.335
  SFO-tilskud 11.143 9.378
  Bygningstilskud 2.066 2.116
  Kostskoletilskud 47.898 48.425

   Specialundervisning og inklusion:

  Fra 1. august 2016 blev der indført et helt nyt taxametertilskud til specialundervisningskrævende elever. I 2017 er taksterne som følger:

  Specialundervisningstilskud 2016 2017
  Takst for 1. specialundervisningselev 128.847 135.293
  Takst for 2. specialundervisningselev 115.962 121.763
  Takst for 3. og følgende specialundervisningselev til og med den 12. specialundervisningselev 77.308 81.176
  Tillægstakst for 13. og følgende specialundervisningselever på profilskoler 54.098 58.929

  Fleksjobydelse:

  Skolernes bidrag til den statslige fleksjobordning er i 2017 budgetteret til 240 kroner pr. årsværk pr. måned. Dette er mindre end i indeværende år, hvor taksten er 252 kr.

   Kommunalt bidrag:

  Kommunerne skal yde et bidrag til staten for hver elev (med bopæl i kommunen), der går på en fri grundskole. Dette sker ud fra den betragtning, at kommunen ikke har de samme kommunale udgifter til den pågældende elevs skolegang i en folkeskole. I 2017 er dette bidrag beregnet til kr. 35.960 pr. elev.

  SFO tilskud:

  Som forventet falder SFO-tilskuddet væsentligt. Skolerne skal være særligt opmærksomme på de kommende års udvikling i SFO-tilskud, idet tilskuddet også forventes at falde tilsvarende i 2018, som følge af folkeskolereformen og helhedsskolens indførelse i folkeskolen. Faldet i SFO-tilskuddet skyldes folkeskolens længere skoledage, hvilket burde betyde kortere SFO-dage, hvorfor folkeskolens udgifter forventes at stige tilsvarende.

  Dispositionsbegrænsning:

  Vi henleder desuden opmærksomheden på den allerede udmeldte dispositionsbegrænsning for 2016, som udmøntes med tilskuddet for december 2016.

  https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/takstkatalog-og-finanslov/takstkatalog

  Der skal naturligvis tages højde for Finanslovens endelige godkendelse. Den endelige finanslov forventes først vedtaget sidst på året, men inden da vil foreningen i relevante sammenhænge have gjort vores synspunkter gældende.