Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Deltag i DM i Fagene

  3. oktober 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • DM i Fagene – Ny konkurrence i skolens fag

  DM i Fagene er en ny konkurrence, hvor elever fra grundskolen dyster i skolens fag. Projektet er inspireret af DM i Skills på erhvervsskolerne. Formålet med DM i Fagene er at sætte fokus på fagligheden og den faglige udvikling hos eleverne under overskriften ”De stolte nørder”. Elevernes interesse for fagene skal stimuleres gennem deltagelse i DM i Fagene og mesterskaberne skal være med til at underbygge et læringsmiljø, hvor lysten til at dygtiggøre sig bliver opfattet positivt blandt eleverne. Formålet er at udfolde fagene med afsæt i Fælles Mål, demonstrere varierede læringsformer Dermed er projektet med til at skabe en skole, hvor eleverne får mulighed for at indgå i forpligtende faglige og sociale fællesskaber, ved at vise deres talenter i fagene. På denne måde understøtter projektet et af formålene i folkeskolereformen, nemlig at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan.

  Det første år henvender konkurrencerne sig til elever i 8. og 9. klasse, som kan dyste i fagene dansk, matematik og idræt. Eleverne kan deltage i de individuelle konkurrencer for hvert fag eller i klassemesterskaberne hvor klasser, eller hold af min. 8 elever. 

  Centralt for konkurrencerne til DM i Fagene er at den casebaserede tilgang, hvor anvendelsesorientering er i fokus. Sigtet er at DM i Fagene skal være med til at styrke deltagernes evne til at koble skoles fag med omverden og videreuddannelse samt det fremtidige arbejdsmarked. Dermed understøtter projektet ambitionen fra folkeskolereformen om åben skole. De kreative problemløsninger og innovationsevnen er også i fokus, da et af projektets formål ligeledes er at understøtte nytænkningen af måder at lære på. Derfor er fokus heller ikke udelukkende på de fagligt stærkeste, men også på den faglige udvikling hos den enkelte.

  Et af målene også, at DM i Fagene kan være med til at bidrage til en læringskultur, hvor faglig progression og mangesidede talenter bliver anerkendt. Hvor stigmatiseringen af de faglige dygtige nedbrydes, og en kultur blandt eleverne, hvor det at dygtiggøre sig bliver opfattet som noget positivt, fremelskes.

  Opgaverne til DM i Fagene bliver udviklet af faguddannet personale og kvalitetssikret af Danmarks Matematiklærereforening samt VIA University college og Professionshøjskolen Metropol.

  Der vil være forskellige muligheder for at indtænke DM i Fagene som en del af undervisningen, hvorfor alle opgaver tager udgangspunkt i videns- og kompetencemålene for fagene. 

  DM i fagene er en landsdækkende konkurrence, der består af tre runder med to spor.

  Tre runder                                                                      To spor

  -          Skolekvalifikationer                                     -   De individuelle mesterskaber

  -          Regionale mesterskaber                            -   Klasse/holdmesterskaberne

  -          Landsmesterskabet


  Skolekvalifikationerne foregår i en periode på fire uger (uge 43-46) via en online platform. I starten af januar afholdes tre regionale mesterskaber, hvor de som har kvalificeret sig fra skolekvalifikationen mødes fysisk til et heldagsarrangement.

  Primo februar afholdes landsmesterskabet, hvor Danmarksmestrene findes. Det første år henvender konkurrencerne sig til elever i 8. og 9. klasse, som kan dyste i fagene dansk, matematik og idræt. Eleverne kan deltage i de individuelle konkurrencer for hvert fag eller i klassemesterskaberne hvor klasser, eller hold af min. 8 elever. 

  DM i Fagene drives af Danske Skoleelever, sammen med et konsortium bestående af kommuner og centrale aktør på skoleområdet. Projektet er delvist finansieret af ministeriet for børn undervisning og ligestilling foreløbigt i en periode på tre år. Sigtet med projektet er at gøre det til en fast tilbagevendende begivenhed, der udvides til at dække flere af skolens fag og flere klassetrin.

  Se mere på www.dmifagene.dk

  DM i Fagene drives af Danske Skoleelever, sammen med et konsortium bestående af kommuner og centrale aktør på skoleområdet.

  Danmarks Privatskoleforening er en del af konsortiet. Projektet er delvist finansieret af Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling. Sigtet med projektet er at gøre det til en fast tilbagevendende begivenhed, der udvides til at dække flere af skolens fag og flere klassetrin.

  Se mere på www.dmifagene.dk

  Skolekvalifikationerne foregår i en periode på fire uger (uge 43-46) via en online platform. I starten af januar afholdes tre regionale mesterskaber, hvor de, som har kvalificeret sig fra skolekvalifikationen, mødes fysisk til et heldagsarrangement.

  Primo februar afholdes landsmesterskabet, hvor Danmarksmestrene findes. Det første år henvender konkurrencerne sig til elever i 8. og 9. klasse, som kan dyste i fagene dansk, matematik og idræt. Eleverne kan deltage i de individuelle konkurrencer for hvert fag eller i klassemesterskaberne hvor klasser, eller hold af min. 8 elever.