Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Stærk forening for Danmarks Private Skoler - sammenlægning og nyt navn

  4. november 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Pressemeddelelse #privateskoler

  Foreningen Private Gymnasier og Studenterkurser sammenlægges med Danmarks Privatskoleforening. Sammenlægningen er en realitet efter et stort flertal på Danmarks Privatskoleforenings årsmøde sagde ja til de vedtægtsændringer, der er en forudsætning, og foreningen Private Gymnasier og Studenterkurser på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag traf den endelige beslutning.

  Karsten Suhr, formand for Danmarks Privatskoleforening forklarer, at sammenlægningen er resultatet af en proces, der har strakt sig over de seneste år: ”Danmarks Privatskoleforening har altid haft et godt og tæt samarbejde med Private Gymnasier og Studenterkurser.”

  Formand for Private Gymnasier og Studenterkurser, Crilles Bacher, siger om beslutningen: ”Vi vurderer, at en sammenlagt forening vil få større politisk og samfundsmæssig gennemslagskraft. Vi får en stærkere stemme, når vi skal udvikle unges muligheder for at vælge frie skoletilbud efter at have afsluttet 9. og 10. klasse.”

  Crilles Bacher fortsætter: ”Sammenlægningen er også begrundet i, at de to foreningers grundlæggende værdier er i overensstemmelse med hinanden. De private gymnasier - som de private grundskoler – eksisterer, fordi de bygger på klare holdninger, og de er som hele den frie skolesektor båret af et engagement fra forældre og civilsamfundet generelt.

  Nyt navn

  Sammenlægningen træder i kraft pr. 1. januar 2017. Rent teknisk sker sammenlægningen ved, at Danmarks Privatskoleforeningens vedtægter ændres, så gymnasieskoler også kan optages. Foreningen får navnet: Danmarks private skoler – grundskoler og gymnasier. 

  Rettidig omhu

  Formand for Danmarks Privatskoleforening, Karsten Suhr, der også efter 1. januar vil være foreningens politiske frontfigur, siger om sammenlægningen: ”Vi mener, det er rettidig omhu. Der er et stærkt politisk ønske om styrkelse af overbygninger, gennemførelse af ungdomsuddannelser og koordinerede forløb mellem udskoling og ungdomsuddannelser. Der er i dag 10 års undervisningspligt, men vi er ved at bevæge os mod 12 eller 13 års undervisningspligt, der inkluderer ungdomsuddannelserne, - i hvert fald i praksis. Det taler ind i noget af det, vi allerede kan og rigtigt meget af det, vi gerne vil. Vi er derfor glade for, at sammenlægningen er en realitet.”

  Store perspektiver i privat udbud af ungdomsuddannelser

  Karsten Suhr påpeger, at sammenlægningen med Private Gymnasier og Studenterkurser på ingen måde betyder, at foreningens grundskolemedlemmer forventes at være særligt gymnasieforberedende skoler: ”Det er en meget vigtig pointe for os, at grundskolerne skal gøre, som de hele tiden har gjort. Én af styrkerne er den undervisning, skolerne skaber, som giver eleverne retning ind i de ungdomsuddannelser, der passer til netop dem.” Han tilføjer: ”I øjeblikket er der kun hjemmel til at tilbyde private STX- og HF-uddannelser. Foreningen ser store perspektiver i muligheden for privat udbud af øvrige gymnasiale uddannelser, fx HTX, og erhvervsuddannelser.”

  Stærke traditioner - fokus på fremtiden

  Danmarks Privatskoleforening har rødder tilbage fra bl.a. eksamensskolerne og realskolerne. Medlemsskolerne har pr. tradition forpligtet sig på at levere den undervisning og de rammer, der giver eleverne den bedste forudsætning for at bevæge sig videre i livet - fagligt såvel som menneskeligt.

  Udskoling og overgang til uddannelse med det formål at skabe ansvarlige og nysgerrige unge mennesker er en del af privatskolernes historie. Vi mener, vi kan spille en væsentlig rolle i at løse det samfundsproblem, det er, at overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse ikke fungerer optimalt, og at der er en relativt stor gruppe, som har vanskeligt ved at finde den rigtige ungdomsuddannelse og gennemføre den. Vi er også meget optaget af, hvordan vi kan møde den udfordring, at vi i Danmark ikke har den uddannelse og de kompetencer – den dannelse, der er nødvendig i fremtidens samfund,” slutter Karsten Suhr.

  Sammenlægningen træder i kraft pr. 1. januar 2017. Foreningen får navnet: Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier.