Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Vi er Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

  2. januar 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Danmarks Privatskoleforening er nu foreningen ”Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier.”

  Foreningen har gennem tiderne forandret sig med den omverden og de skoler, der er hele dens forudsætning. Foreningen varetager de politiske interesser og rådgiver i hele det spænd, som de private skoler rummer i dag fra vuggestuer over børnehaver og SFO til selve grundskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser – populært sagt; fra vuggestue til studenterhue.

  Sammenlægning med Private Gymnasier og Studenterkurser

  Ved Danmarks Privatskoleforenings årsmøde 2016 blev det besluttet at gennemføre en sammenlægning med foreningen Private Gymnasier og Studenterkurser, der igennem årene har været en tæt samarbejdspartner.

  I forbindelse med sammenlægningen, der effekturedes d. 1. januar 2017, tager Danmarks Privatskoleforening navnet Danmarks Private Skoler – grundskoler & gymnasier. Foreningen bliver således en organisation for private grundskoler, gymnasier, hf og studenterkurser fordelt over hele Danmark, hvor godt 65.000 elever har deres daglige gang og undervisning.

  Det de gør, det de kan, og det de vil

  De private gymnasiale uddannelsers plads i foreningen er naturlig og stærkt velkommen. De private grundskoler, gymnasier, hf og studenterkurser eksisterer, fordi de bygger på klare holdninger, og de er, som hele den frie skolesektor, båret af et engagement fra civilsamfundet generelt.

  Udskoling og overgang til videre uddannelse med det formål at skabe ansvarlige og nysgerrige unge mennesker er en del af de private skolers historie. Der er et stærkt politisk ønske om styrkelse af overbygningsforløb i grundskolerne, gennemførelse af ungdomsuddannelser og koordinerede forløb mellem udskoling og ungdomsuddannelser. Det taler ind i noget af det, de private skoler allerede gør, det de kan og rigtigt meget af det, de gerne vil.

  Reel mulighed for frit valg

  Én af styrkerne er den undervisning, de private grundskoler skaber, som giver eleverne retning ind i de ungdomsuddannelser, der passer til netop dem. I øjeblikket er der kun mulighed for at tilbyde private STX- og HF-uddannelser. Foreningen ser store perspektiver i muligheden for privat udbud af øvrige gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. Forældre og unge skal have en reel mulighed for et frit, holdnings- og værdibaseret, skolevalg - i grundskolen såvel som i det videre uddannelsesforløb.

  Foreningen er fortsat optaget af, hvordan man kan møde den udfordring, at give børn og unge de kompetencer, der er nødvendige i fremtidens samfund. Danmarks Private Skoler vil udvikle muligheden for at drive frie skoler, der uddanner og danner børn og unge til fremtidens fællesskaber. 

  Find de nye kontaktinformationer til foreningen her