Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Skolens evaluering af den samlede undervisning

  10. marts 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Det fremgår af lov om friskoler og private grundskoler § 1.b og 1.c., at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en opfølgningsplan for evalueringen. Resultatet af evalueringen og opfølgningsplanen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

  Kravet skal ses i sammenhæng med lovkravet om skolens løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen med henblik på at tilrettelægge undervisningen, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte mål. Og at skolens undervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

  Hvis en skole har valgt at gennemføre selvevaluering bortfalder kravet om evaluering og opfølgningsplan i lov om friskoler og private grundskoler m.v.

  Evaluering

  En evaluering af skolens samlede undervisning skal være med til at tydeliggøre og sikre, at undervisningen i de enkelte fag og fagområder udgør den ønskede sammenhæng for eleverne på de enkelte klasse- eller alderstrin og for udviklingen i fagenes indhold frem mod opfyldelse af undervisningspligten.

  Evalueringen bør, hver gang den gennemføres, i det mindste forholde sig til, hvorvidt skolens undervisning lever op til indholdet i de undervisningsplaner/læseplaner, som skolen har valgt at følge, samt inddrage opfølgningen af den foregående evaluering.

  Skolen fastsætter selv evalueringsform og -metode. Form og metode kan skifte fra gang til gang.

  Fortolkning

  Lovens tekst overlader megen fortolkning til skolen i forhold til evalueringskravet, hvilket både kan være en velsignelse, men også skabe nogen forvirring.

  Vejledning

  Læs foreningens vejledning til evaluering af den samlede undervisning.