Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Nyt dialogforum om demokratisk dannelse på ungdomsuddannelserne

  29. maj 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Undervisningsminister Merete Riisager nedsætter et dialogforum om demokratisk dannelse på ungdomsuddannelserne og sætter gang i en undersøgelse, som skal afdække området.

  For at blive klogere på, hvordan demokratisk dannelse og forståelse i højere grad bliver et bærende element på ungdomsuddannelserne, nedsættes nu et dialogforum.  Årsagen er bl.a., at nogle ungdomsuddannelser oplever nye udfordringer med kultursammenstød, religiøs mobning og kontrol blandt elever, som kan gøre det vanskeligt at skabe et inkluderende og demokratisk dannende studiemiljø. 

  I kommissoriet fremgår, at ungdomsuddannelserne er kulturbærere i det danske samfund og skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund, der er bygget på værdier som demokrati, ytringsfrihed og ligestilling mellem kønnene. 

  Udover dialogforummet vil der også blive sat en kortlægning i gang, som skal undersøge omfang og udfordringer i forbindelse med demokratisk dannelse på ungdomsuddannelserne. Resultaterne skal dialogforummet bruge i arbejdet med at komme med anbefalinger om blandt andet:

  • Hvordan kan man fremme den demokratiske forståelse hos eleverne i ungdomsuddannelserne, så de opnår indsigt i, hvilke normer der gælder i et moderne demokratisk samfund?
  • Hvordan styrkes samspillet mellem skolen og det omkringværende civilsamfund og arbejdsmarked i den demokratiske dannelse af eleverne?
  • Hvordan kan demokratisk dannelse konkret styrkes i undervisningen?  
  • Hvordan forebygges social kontrol, religiøs mobning og kultursammenstød på ungdomsuddannelserne?

  Anbefalingerne skal understøtte arbejdet med demokratisk dannelse og med lokale studie- og ordensregler på skolerne. Anbefalingerne forventes at være klar inden udgangen af 2017.

  Deltagere i dialogforum:

  Torben Jakobsen, rektor ved Mulernes Legatskole

  Mogens Bagger Hansen, rektor ved H.C. Ørsted Gymnasiet

  Yago Bundgaard, rektor ved Langkær Gymnasium

  Trine Ladekarl Nellemann, rektor ved Next - Albertslund Gymnasium

  Mehmet Ümit Necef, lektor ved Syddansk Universitet

  Jaleh Tavakoli, skribent og forfatter

  Kanishka Dastageer , studerende ved Københavns Universitet

  Jacob Mchangama, direktør ved Justitia

  Af lov om de gymnasiale uddannelser fremgår det:

  Uddannelserne og institutionskulturen som helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.

  Undervisningen og hele institutionens dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

  Eleverne skal derigennem opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring samt forståelse af såvel det nære som det europæiske og det globale perspektiv.

  Tilsvarende fremgår det af Lov om frie grundskoler:

  Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.