Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Integrationsuddannelse for flygtninge og familiesammenførte flygtninge (IGU)

  6. juni 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Foreningen har modtaget nedenstående besked fra Undervisningsministeriet:


  Som I ved, blev regeringen og arbejdsmarkedets parter i foråret 2016 enige om at oprette en toårig integrationsuddannelse (IGU) for flygtninge og familiesammenførte flygtninge. IGU’en er blevet oprettet som en treårig forsøgsordning, der trådte i kraft d. 1. juli 2016.

  En af forudsætningerne for at lykkes med at hjælpe de flygtninge, der påbegynder et IGU-forløb, er, at sikre dem muligheden for et praktikforløb.

  Et lille år efter IGU’ens ikrafttræden må vi dog konstatere, at der endnu ikke er nogen skoler, der har ansat en flygtning i et IGU-praktikforløb. Vi vil derfor spørge jer, om I vil hjælpe med at sprede budskabet og opfordre skolerne til at oprette en eller flere IGU-stillinger.

  Vi håber meget, at I vil hjælpe og hører meget gerne fra jer, hvis I har andre forslag til, hvordan opfordringen på bedste beskub kan formidles videre til skolerne.

  I kan eventuelt læse nærmere om IGU’en i Moderniseringsstyrelsens vejledning, som også kan bruges som udgangspunkt for en eventuel notits eller lignende. Vejledningen findes her: http://www.modst.dk/Overenskomster-og-personalejura/~/media/Files/Overenskomster%20og%20personalejura/IGU/Vejledning%20om%20IGU%20i%20staten%20%20ver2.pdf.  

  Vi vil venligst bede jer om at sende os en tilbagemelding om, hvorvidt I har mulighed for at hjælpe med at sprede budskabet, og i bekræftende fald hvordan I vil gøre det.

  Hvis I har spørgsmål, bemærkninger eller gode idéer, er I naturligvis meget velkomne til at ringe eller skrive.


  Med venlig hilsen

  Anders Schønemann
  Undervisningsministeriet
  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  Forhandlingsteamet, Økonomisk-Administrativt Center
  Frederiksholms Kanal 25
  1220 København K
  Tlf.: 3392 5224
  E-mail: