Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Karakterinflation på de gymnasiale uddannelser

  29. juni 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Alle gymnasiale uddannelser har i perioden 2010 til 2016 oplevet et stigende karaktergennemsnit. Der findes flere mulige forklaringer på karakterinflationen, viser en ny analyse fra Undervisningsministeriet.

  Særligt på htx og hhx har stigningen været markant. Samme tendens gør sig i mindre målestok gældende for stx. Analysen har undersøgt de mulige årsager til stigningerne.

  Bonus A

  Flere studenter opnår bonus A på de gymnasiale uddannelser og må dermed gange det samlede eksamensresultat med 1,03 eller 1,06 afhængig af antallet af A-niveaufag. Men ordningen kan ikke alene forklare stigningen, da også de gennemsnitlige eksamensresultater eksklusiv bonus A er steget.

  12-taller

  En af årsagerne til stigningen i det gennemsnitlige karakterniveau kan findes i uddelingen af 12-taller. Det gælder især for uddannelserne stx, hhx og htx, hvor andelen af 12-taller er steget med fire til fem procentpoint i perioden 2010-2016.

  Karakterer er steget generelt

  Karaktererne i langt de fleste fag er steget kontinuerligt over perioden fra 2010 til 2016. Det gælder på tværs af prøveformer og fagniveauer. Det er altså ikke nogle bestemte fag eller de afgivne årskarakterer, der driver stigningen i de gennemsnitlige eksamensresultater.

  Fordelingen af de afgivne karakterer på de gymnasiale uddannelser ligger dog ikke langt fra den forudsatte fordeling for 7-trins karakterskalaen. Men hvor den samlede andel af 10- og 12-taller i 2010-2013 ligger lidt under det ønskede niveau, ligger det lidt over i 2014-2016.

  Geografien

  Der er ikke noget, der tyder på, at udviklingen i de gennemsnitlige eksamensresultater kendetegner enkelte regioner i landet. Der er tale om en generel tendens, som går på tværs af uddannelsesskel og regionsgrænser.

  Undervisningsministeriet har i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsat en evaluering af karakterskalaen. Evalueringen skal blandt andet se på, om der er gået inflation i karaktergivningen og om skalaen anvendes ensartet i hele uddannelsessystemet.

  Læs mere

  Notat Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser (pdf)

  Bilag 1 Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser (pdf)

   

  Kilde: UVM

  Undervisningsministeriet har i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsat en evaluering af karakterskalaen. Evalueringen skal blandt andet se på, om der er gået inflation i karaktergivningen og om skalaen anvendes ensartet i hele uddannelsessystemet.

  Læs mere

  Notat Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser (pdf)

  Bilag 1 Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser (pdf)