Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Velkommen til et nyt skoleår

  14. august 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Kære bestyrelser og ledelser

  En sommerferie kan synes lang, når den begynder, men kan også føles hurtigt overstået, når arbejdet igen kalder. DP håber, I alle har haft en god ferie med tid til fordybelse, tid til skønlitterære bøger, tid til familie og venner og ikke mindst tid til at slappe af og nyde, at der ikke hver dag dukker nye skolerelaterede udfordringer op.

  Jeg håber, at skolerne er kommet godt i gang, og at både elever og medarbejdere har indfundet sig til et spændende skoleår, hvor der igen står dannelse og uddannelse på agendaen og på gymnasierne en skolestart i forhold til gymnasiereformen. Vi skal igen i år bestræbe os på at gøre eleverne dygtigere, sørge for, at de har det godt, bliver kvalificeret kritiske og indgår i positive forpligtende fællesskaber.

  Undervisningsministeriet udsendte i sidste uge en analyse af forældrenes overvejelser i forbindelse med skolevalg. Der var ikke meget overraskende i rapporten, - alle forældre ønsker det bedste for deres børn, uanset om de vælger en fri skole eller en offentlig. Forældrene er blevet bedre til at undersøge skolerne, - hele 60 % har søgt information på de skoler, der kunne være aktuelle. På det grundlag kan man kun konstatere, at forældrenes endelige skolevalg sker efter grundige overvejelser om, hvor deres ønsker bedst opfyldes.

  Rapporten har naturligvis givet anledning til endnu en diskussion om, hvor stor den frie skolesektor må blive. Og vi gentager, at det ikke er et mål at blive stor, men at tilbyde god skole til børn og forældre – skole, der bygger på tydelige værdier og holdninger, så forældrene får mulighed for at vælge efter egen vurdering. Et demokratisk samfund er bl.a. kendetegnet ved tillid til borgernes valg, herunder frit skolevalg.

  Sommeren har også haft medieomtale af forskellige forhold på muslimske friskoler, hvilket har givet mange politiske udmeldinger. Det er foreningens holdning, at love og bekendtgørelser skal overholdes, - også når skolerne ikke kontrolleres af statsligt tilsyn. Hvis en skole – uanset værdigrundlag – ikke overholder loven, bør statstilskuddet fjernes. Undersøgelsesprocessen skal foretages med grundighed af STUK, således at en endelig beslutning kan tages ud fra objektive og faktuelle kriterier. Det er vigtigt, at der til stadighed kan fungere og oprettes skoler, der baserer sit grundlag på værdier, herunder religiøse værdier.

  Der venter os mange arrangementer i det kommende skoleår, arrangementer, hvor vi kan dyrke fællesskabet, samhørigheden og ikke mindst den diversitet, der findes indenfor vore egne rækker. Vi glæder os til at se jer, - og jeg vil i den sammenhæng lige huske alle på at sætte et kryds i kalenderen d. 26. – 27. oktober, hvor foreningen holder årsmøde på Nyborg Strand.

  Afslutningsvis ønskes I alle et rigtigt godt skoleår.

  Mange hilsener

  Karsten Suhr