Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

National kampagne og temauge om fællesskab, demokrati og medborgerskab

  5. september 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • DP anbefaler grundskoler og gymnasier: Ekstra spot på fællesskab, demokrati og medborgerskab i en national temauge 

  Den nye  nationale temauge og kampagne vil sætte fokus på netop fællesskab, demokrati og medborgerskab. Temaugen løber af stablen i foråret i 2018, og Undervisningsministeriet inviterer alle grundskoler og ungdoms- og almene voksenuddannelsesinstitutioner til at deltage i den fælles temauge, hvor der sættes fokus på demokrati i praksis.

  Konkret er temaugen planlagt til afholdelse for grundskolerne i uge 12 (den 19. til 23. marts), men ligesom de øvrige uddannelsesområder kan grundskolerne også frit tilrettelægge aktiviteter i løbet af kampagneperioden.

  Kampagnen starter  i foråret 2018 og løber frem til efteråret 2018.

  Undervisningsministeriet udvikler inspirationskataloger, der er målrettet de forskellige uddannelsesinstitutioner med materialer, forløb og aktiviteter til temaugen. Materialerne er tilpasset fagundervisningen, så de understøtter de forskellige fags kompetencemål og formål. Materialerne vil være frit tilgængelige fra starten af 2018, så uddannelsesinstitutionerne selv kan sammensætte et forløb, der passer til de udvalgte fag, på tværs af fag eller andre lokale forhold.

  Vi bringer løbende nyt om den nationale temauge og kampagnen.

  Lov om frie grundskoler:

  Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

  Lov om gymnasiale uddannelser:

  Uddannelserne og institutionskulturen som helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Undervisningen og hele institutionens dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Eleverne skal derigennem opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring samt forståelse af såvel det nære som det europæiske og det globale perspektiv.