Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Sammenhæng mellem trivsel og oplevelse af fællesskab

  5. september 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • En ny DCUM-rapport viser meget stærke sammenhænge imellem elevernes oplevelse af fællesskab og deres trivselsniveau. I rapporten analyseres data fra den Nationale Trivselsmåling, og analyserne viser en mangedobling af andelen af elever med høj trivsel blandt elever, som har stærk fællesskabsoplevelse.

  91% af de skoleelever, der har gode fællesskabsoplevelser har høj trivsel, mens kun 24% af de elever, som ikke oplever fællesskaber i skolen scorer højt i trivselsmålingen.

  Analysen undersøger elevernes oplevelse af både elev-elevfællesskaber og elev-lærerfællesskaber, her viser sig nogle forskelle.

  56,5 % af eleverne oplever stærkt elev-elevfællesskab, mens blot 28,6% oplever stærkt elev-lærerfællesskab. Hvis man tager i betragtning, at begge fællesskabstyper stimulerer både læring, tryghed, fysisk velbefindende - og ser ud til at også at beskytte mod støj og uro – kort sagt alle facetter af elevernes trivsel – så er der et potentielt udviklingsområde.

  Rapportens afsluttende afsnit er DCUM-anbefalinger til helt konkrete indsatser målrettet fællesskaber på skolerne.

  Læs rapporten her

  Kilde: DCUM