Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

TALIS 2018 - OECD's lærer- og lederundersøgelse

  2. oktober 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Tredje runde af TALIS bliver gennemført i 2018. Resultaterne offentliggøres i 2019. Danmarks Private Skoler opfordrer private grundskoler og gymnasier, der udtrækkes, til at deltage.

  Danmark deltager i 2018, sammen med 46 andre lande, for tredje gang i OECD’s internationale TALIS-undersøgelse, der er en spørgeskemaundersøgelse for lærere og skoleledere. Danmark har tidligere deltaget i TALIS i 2008 og 2013.

  TALIS står for "Teaching and Learning International Survey”.

  Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører TALIS 2018 i Danmark, med Danmarks Statistik som underleverandør. Resultaterne af TALIS 2018 vil blive offentliggjort i 2019.

  Formålet med Danmarks deltagelse i TALIS er at sikre en større viden om læreres og lederes holdninger til og oplevelse af undervisningen og læringsmiljøet på skolerne. Resultatet af undersøgelsen giver samtidig en værdifuld viden om, hvilke muligheder og behov danske lærere har for faglig og professionel udvikling, og om hvordan deres ledere fremmer deres udvikling. TALIS-resultaterne kan være med til at sikre, at politikere og andre beslutningstagere får et dokumenteret grundlag for at trække beslutninger og udvikle politikker på undervisningsområdet. TALIS giver også mulighed for sammenligning mellem uddannelsesniveauer i Danmark.

  I TALIS undersøger man blandt andet:

  • Lærernes ønsker til og deltagelse i faglig kompetenceudvikling, f.eks. efteruddannelse
  • Lærernes beskrivelse af deres undervisningsmetoder og deres holdninger til undervisning
  • Den pædagogiske ledelse på skolen
  • Det faglige samarbejde på skolen
  • Anerkendelse, evaluering og feedback til lærere
  • Lærere og leders jobtilfredshed

  I 2018 deltager Danmark i både PISA og TALIS. Danmark har valgt at deltage i en ekstraundersøgelse, der giver mulighed for at koble data fra TALIS 2018 og PISA 2018. ”TALIS-PISA-link” blev også gennemført i 2013, hvor bl.a. Finland deltog. Resultaterne af TALIS-PISA-link offentliggøres efter både PISA 2018 og TALIS 2018 er blevet offentliggjort.

  Fakta om TALIS
  • TALIS bliver gennemført hvert femte år.
  • TALIS blev gennemført første gang i 2008.
  • Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, der indeholder to forskellige spørgeskemaer, et til lærerne og et til lederne.
  • Der bliver stillet de samme spørgsmål i alle deltagerlande. Hvert land kan dog vælge at tilføje et begrænset antal spørgsmål.

   

  TALIS er en international undersøgelse for lærere og skoleledere. TALIS er den første internationale undersøgelse, der giver lærere mulighed for at komme til orde om nogle af deres undervisningsmetoder og holdninger til undervisning. Ledelsens rolle og funktioner indgår i ledernes del af undersøgelsen.