Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Skal jeres medarbejdere på efteruddannelse, så er jobrotation måske noget for jer?

  3. oktober 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Med jobrotationsordningen har skolen mulighed for at søge tilskud (184,98 kr. pr. time), når en eller flere medarbejdere skal på efteruddannelse og disse erstattes af ledige vikarer.

  Ordningen er rettet mod medarbejdere med en kort/mellemlang videregående uddannelse, og derfor vil gymnasielærere som udgangspunkt ikke være omfattet.

  Det er jobcentrene ude i kommunerne, som står for godkendelse og udbetaler lønudgifter til vikarer, mens det er hos Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR), hvor midlerne søges. Det anbefales, at skolerne altid tager kontakt til jobcentrene, da reglerne kan fortolkes forskelligt. Jobcentrene kan også være behjælpelige med at finde vikarer.

  Det er muligt at pulje uddannelsesforløb, så en vikar kan erstatte flere medarbejdere, fx en pædagog og lærer.

  Kort om jobrotationsydelse

  I 2017 er jobrotationsydelsen på 184,98 kr. pr. time, hvor den ansatte er på uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar.

  Generelle betingelser for at få udbetalt jobrotationsydelsen:

  Medarbejdere, der skal på uddannelse:

  • Den ansatte skal modtage sædvanlig løn i uddannelsesperioden.

  • Den ansatte må ikke have et langt videregående uddannelsesniveau (akademikere).

  • Den ansatte skal have været ansat min. 3 mdr. i virksomheden inden uddannelsens start og skal forventes at vende tilbage til arbejdspladsen efter uddannelsen.

  Uddannelsen

  • Skolen betaler udgifter til uddannelse.

  • Uddannelsen skal være offentligt tilgængelig hos private eller offentlige udbydere.

  • Skolen må ikke samtidig med jobrotationsydelsen modtage anden offentligt tilskud som f.eks. VEU, SVU, sygedagpenge.

  • Praktik kan ikke udløse timer til jobrotation.

  Vikaren

  • Vikaren skal som minimum ansættes i 10 timer om ugen – men gerne tæt på fuldtid.

  • Vikaren kan max. være ansat i 6 mdr. (kalendermåneder).

  • Vikaren skal ansættes på almindelige vilkår til overenskomstmæssig løn eller den løn, der gælder for tilsvarende arbejde.

  • Vikaren skal have været ledig i minimum 6 måneder forud for ansættelsen.

  • Vikaren må ikke senest have været ordinært ansat på samme arbejdsplads.

  Har I spørgsmål, er I som altid velkomne til at kontakte sekretariatet

  Jobrotation, måske noget for jer?