Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Omlægning af barselsfonden – fra bevillingsfinansieret til bidragsfinansieret

  23. oktober 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Som en del af finansloven for 2017 har regeringen besluttet, at finansieringen af Barselsfonden, med tilbagevirkende kraft, fra den 1. januar 2017, omlægges til en bidragsfinansieret ordning. 

  Omlægningen betyder, at skolerne fremover betaler direkte til Barselsfonden på baggrund af antallet af årsværk, som er omfattet af Barselfonden.

  Bidragssatsen i 2017

  Bidrag til barselsfonden opkræves normalt ved udgangen af hvert kvartal. I 2017 vil opkrævningen for 1., 2. og 3. kvartal dog ske primo 4. kvartal 2017, pga. omlægningen af Barselsfonden.

  De skoler, som ikke allerede har modtaget en opkrævning fra Statens Administration, kan forvente at modtage en opkrævning snarest.

  Bidragssatsen vil for 1., 2. og 3. kvartal 2017 udgøre 201 kr. pr. måned pr. årsværk.

  Bidragssatsen for 4. kvartal er endnu ikke fastsat af Undervisningsministeriet.

  Tilbageførsel af midler i 2017

  Hidtil er betalingen til Barselsfonden blevet fratrukket skolernes samlede tilskudsbevilling, inden tilskudtaksterne er blevet beregnet. Det betyder, at skolerne allerede har betalt til Barselfonden for finansåret 2017.

  For at skolerne i 2017 ikke skal betale to gange, vil der ske en tilbageførsel af midler svarende til de takstreduktioner, som hidtil er foretaget til finansiering af Barselsfonden.

  Tilbageførslen af midler vil, ifølge Undervisningsministeriet, forventeligt ske i ultimo 2017, og skolerne vil fra Undervisningsministeriet modtage nærmere information herom.

  Det forventes , at Undervisningsministeriet lægger et regneark ud på deres hjemmeside, hvor den enkelte skole vil kunne se størrelsen på midlerne, der tilbageføres.

  Bidragssatsen i 2018

  I forbindelse med finansieringsomlægningen opdateres bidraget til Barselsfonden i overensstemmelse med Barselsfondens faktiske udgifter, hvilket ikke er sket siden 2010. Dette medfører en stigning i forhold til betalingen til Barselsfonden.

  Bidragssatsen i 2018 forventes derfor at blive 217 kr. pr. måned pr. årsværk.