Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ny prøvebekendtgørelse

  24. januar 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Ny prøvebekendtgørelse for grundskolen offentliggjort

  Den nye bekendtgørelse indeholder følgende større ændringer:

  • Regler for udstedelse af bevis for folkeskolens afgangseksamen.
  • Obligatorisk digital afholdelse af 9.-klasseprøven i dansk, læsning og retskrivning samt prøven i læsning og sprogbrug (del a) ved 10.-klasseprøven i dansk, skriftlig fremstilling.
  • Mulighed for at aflægge 9.-klasseprøven i lytte- og læsefærdigheder i engelsk, tysk og fransk og 10.-klasseprøven i sprog og sprogbrug i engelsk, tysk og fransk som digital selvrettende prøve.
  • Fastsættelse af minimumsantal på eksempler af multimodale og æstetiske tekster til den mundtlige prøve i dansk i 9. og 10. klasse.
  • Udfoldelse og konkretisering af vurderingskriterierne for fagene historie, kristendomskundskab og samfundsfag i forhold til fagets formål og kompetenceområder.
  • Præcisering af adgang til hjælpemidler via internettet.

  Særligt om hjælpemidler til prøven

  I den nye bekendtgørelse er det præciseret, at eleverne kun må tilgå hjælpemidler via internettet, hvis de ikke kan medbringes eller opbevares lokalt.

  Skolens leder har en forpligtelse til at undersøge, hvorvidt hjælpemidlet kan downloades til elevens pc, medbringes eller på anden vis opbevares lokalt, inden der gives tilladelse til at tilgå hjælpemidlet via internettet.

  Det er desuden præciseret, at internettet ikke må bruges til at søge efter ny viden i prøvesituationen, for eksempel hvis der stilles opgaver i områder, som eleven ikke har modtaget undervisning i.

  Den nye prøvebekendtgørelse gælder for prøverne til sommer. I forbindelse med udstedelsen af bekendtgørelsen opdateres prøvevejledningerne til de enkelte fag.
  Prøvebekendtgørelse på retsinformation