Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

OK18: Mere om strejkevarslet. Hvem på skolen er omfattet?

  5. marts 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • De faglige organisationer har d. 2. marts afgivet konfliktvarsel i form af et strejke- og blokadevarsel, dog således at en konflikt tidligst kan iværksættes fra d. 4. april 2018.

  Strejke er en kollektiv arbejdsstandsning med det formål at presse krav igennem. Strejkevarslet er suppleret med et blokadevarsel, der betyder, at organiserede lønmodtagere ikke må tiltræde ansættelse ved en arbejdsplads, der er omfattet af strejke.

  Lockout som modsvar

  Da strejkevarslet er afgivet for enkelte institutioner på både det regionale, kommunale og statslige område, tegner konturerne af en storkonflikt sig, hvis arbejdsgiversiden vælger at varsle en lockout som modsvar. Om dette sker, må vi afvente at se, men både de statslige og kommunale forhandlere har udtalt, at et strejkevarsel vil blive mødt af et lockoutvarsel.

  Hvem er omfattet?

  Vi orienterede i fredags om, hvilke medlemsskoler; private gymnasiale uddannelser og frie grundskoler, der er omfattet af strejkevarslet (**se listen).

  En evt. strejke vil omfatte de undervisere på skolerne, der er medlem af forhandlingsberettigede fagforeninger; dvs. medlemmer af Danmarks Lærerforening, medlemmer af Frie Skolers Lærerforening og medlemmer af Gymnasieskolernes Lærerforening.

  Skolernes øverste leder er undtaget

  Frie Skolers Ledere har oplyst, at lederne på de skoler, der er udtaget til evt. strejke er omfattet. Det gælder dog ikke skolens øverste leder, altså skolelederen. Skolens øvrige ledelse, så som viceskoleledere og afdelingsledere, rammes af strejken, hvis disse er medlemmer af en forhandlingsberettiget fagforening, hvilket vil sige Skolelederforeningen og Frie Skolers Ledere.

  Hvad angår gymnasiets ledelse, så er følgende meldt ud:

  ”Ledere er ikke omfattet af konflikten, hvis de har selvstændigt budgetansvar, personaleledelse og ansættelseskompetence og mindst er i lønramme 36 eller har et tilsvarende lønniveau."

  Ansatte ved frie grundskoler, der er ansat under BUPL og 3F-overenskomsterne vil ikke blive omfattet af en strejke, da disse overenskomster ikke er indgået som statslige overenskomster, men på det private område. Overenskomstforhandlingerne mellem BUPL og Danmarks Private Skoler fortsætter som planlagt, men bliver formentlig udskudt, da vi afventer CFU-forliget. Det samme gør sig gældende for 3F-overenskomsten.   

  Det må forventes, at skolerne modtager instruktion og vejledning fra Moderniseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet. Danmarks Private Skoler vil naturligvis fortsat løbende informere og rådgive, som situationen udvikler sig. 

  Konflikt kan fortsat undgås

  Der er fortsat mulighed for, at en konflikt undgås. Forhandlingerne fortsætter i Forligsnævnet. Vi anbefaler fortsat skolerne at tage den med ro og afventer flere informationer fra Danmarks Private Skoler. Sekretariatet kan som altid kontaktes via telefon og mail.

   

  **På de frie skolers område er følgende medlemskoler udtaget til strejke:

  På de private gymnasiale uddannelser:

  Herlufsholm Skole og Kostskole

  På de frie grundskoler:

  Bogø Kostskole

  Børneskolen Bifrost

  Haderslev Realskole

  Herlufsholm Skole og Kostskole

  Høng Privatskole

  Klostermarksskolen

  N. Zahles Gymnasieskole

  Nyborg Friskole

  Rygaards Skole

  Sankt Pauls Skole

  Skanderborg Realskole

  Th. Langs Skole

  Taastrup Realskole

  Vestegnens Privatskole

  Vor Frue Skole